Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Gelderland investeert in woonserviceprojecten

0

  • Home » 
  • Nieuwsarchief » 
  • Gelderland investeert in woonservicepr..

21-11-2003

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland hebben
&€ 600.000,- beschikbaar gesteld voor 13 woonserviceprojecten in diverse plaatsen in de provincie. Daarnaast doen zij een voorstel om &€ 1.490.000 te investeren in woonserviceprojecten in de regio&’s Arnhem en Nijmegen. Dit betekent onder meer dat plaatsen in verzorgingshuizen omgezet worden in meer kleinschalige voorzieningen die verspreid zijn over alle wijken in de twee grote steden.

Ook wordt er 765.000 euro gereserveerd voor vroegtijdige hulp aan dementiepatiënten. Dit is met name bedoeld om vernieuwende initiatieven te ontwikkelen voor een beter zorgaanbod. Deze moeten ertoe bijdragen dat er bij dementiepatiënten sneller thuiszorg geboden wordt, zowel in de stad als op het platteland. Dit bedrag wordt evenals de bijdrage de woonserviceprojecten in de regio&’s Arnhem en Nijmegen gefinancierd vanuit de subsidieregeling Verpleeghuiszorg in verzorgingstehuizen.