Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Subsidie welzijnsprojecten

0

  • Home » 
  • Nieuwsarchief » 
  • Subsidie welzijnsprojecten

20-11-2003

De Stichting RCOAK (Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor) wil bijdragen aan projecten die gericht zijn op de kwaliteit van het dagelijks leven van ouderen. Speciaal wordt gedacht aan projecten rond extramuralisering of projecten die bijdragen aan de (sociale) zelfredzaamheid van ouderen, thuis of in een instelling. Als uw project hierop is gericht loont het zeker de moeite om een subsidieaanvraag in te dienen.

Een van de criteria is dat een deel van de kosten voor rekening komt van een andere subsidieverstrekker of van de aanvrager zelf. Op www.rcoak.nl vindt u de overige criteria waaraan projecten moeten voldoen en een gebruiksvriendelijke &‘quick-scan&’, waarmee u kunt aftasten of een bepaald project mogelijk voor financiële steun in aanmerking komt. Subsidiebijdragen vanuit het RCOAK variëren tussen de &€ 1.000 en &€ 50.000 per project.