Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Tweede Kamer-themacommissie Ouderenbeleid

0

  • Home » 
  • Nieuwsarchief » 
  • Tweede Kamer-themacommissie Ouderenbel..

11-09-2003

De Tweede Kamer heeft een themacommissie voor het ouderenbeleid ingesteld. Deze commissie heeft als doel de politieke meningsvorming over ouderenbeleid (als belangrijk maatschappelijk vraagstuk) te bevorderen. Het gaat hierbij om een onderwerp dat meer dan één ministerie aangaat en voor de toekomst van belang is.

De themacommissie ouderenbeleid krijgt de taak toekomstige politieke, maatschappelijke vragen die gerelateerd zijn aan de vergrijzing van de samenleving te inventariseren en te behandelen. De commissie is samengesteld uit de volgende leden: – B.J. van der Vlies (SGP); ()

  • A. Rouvoet (ChristenUnie);
  • A.C. Kant (SP);
  • G.A. Verbeet (PvdA);
  • N.W. van Oerle-van der Horst (CDA);
  • A. van Miltenburg (VVD);
  • M. Kraneveldt (LPF);
  • E. Tonkens (Groen Links).

Mevrouw Niny van Oerle is gekozen tot voorzitter. Griffier van de themacommissie is mevrouw M. Beuker, adjunct griffier van de Tweede Kamer.