Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Bouwkostennota goedgekeurd door VWS

0

  • Home » 
  • Nieuwsarchief » 
  • Bouwkostennota goedgekeurd door VWS

18-08-2003

Minister Hoogervorst van VWS heeft op 23 juli de bouwkostennota 2003 goedgekeurd. In de nota zijn de bouwkostenkengetallen gegeven. In de kengetallen is rekening gehouden met een stijging van de gezondheidszorgindex met 2,3% en de gevolgen van de aanpassing van het Bouwbesluit. Vanwege de aanscherping van de brandveiligheidseisen is de kostennorm met 1% verhoogd, daarnaast is een toeslag van &€ 12 per m² doorgevoerd in verband met aanpassing van de energieprestatiecoëfficiënt. Op het totaal is een algemene korting van 5% doorgevoerd vanwege de algemene bezuinigingsnoodzaak bij VWS, waarbij de verwachting leeft dat de aanbestedingsresultaten ook de komende tijd nog een dalende lijn zullen volgen.

In de bouwkostennota vindt u behalve de geactualiseerde bouwkostenkengetallen ook informatie over enkele actuele beleidsmatige onderwerpen, waaronder het aanbestedingsbeleid, contractvorming en de gevolgen van de gewijzigde bouwregelgeving.

Voor lopende projecten is een overgangsregime vastgesteld. Om planwijzigingen en daarmee verbonden extra directiekosten te voorkomen, is besloten dat voor deze projecten de bouwkostenkengetallen kunnen worden gehanteerd zoals het Bouwcollege die op 26 mei heeft vastgesteld. De projecten die voor het overgangsregime in aanmerking komen moeten aan de volgende drie criteria voldoen: – het project komt voor op de bouwprioriteitenlijst;()

  • voor het project is een verklaring van behoefte afgegeven;
  • het project verkeert ten minste in de schetsplanfase.

Hierbij is 6 augustus 2003 de peildatum.

Voor meer informatie over de bouwkostennota: www.bouwcollege.nl