Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Voorrangsregels woningtoewijzing acceptabel

0

  • Home » 
  • Nieuwsarchief » 
  • Voorrangsregels woningtoewijzing accep..

30-07-2003

Woningzoekenden blijken er alle begrip voor te hebben dat mensen met een handicap voorrang krijgen bij de woningtoewijzing. Dat is één van de conclusies uit een door Aedes vereniging van woningcorporaties en NIPO gehouden onderzoek naar de wensen van huurders bij het zoeken naar woonruimte. Maar liefst 77 procent vindt dat urgent woningzoekenden voorrang moeten krijgen.

De deelnemers aan het onderzoek vinden het vooral eerlijk dat mensen voorrang krijgen die buiten hun eigen schuld om urgent andere woonruimte behoeven. De oorzaken kunnen variëren van brand, ongeval en ziekte tot het bereiken van een hoge leeftijd, huiselijk geweld, een scheiding of om financiële redenen. De oudere subgroepen zijn in dit opzicht wat socialer dan de jongere subgroepen starters en carrièremakers. Voor mensen die door min of meer hun eigen schuld dakloos zijn of dreigen te worden is minder coulance. Voormalig dak- en thuislozen en ex-gedetineerden, maar ook vluchtelingen, moeten volgens veel respondenten gewoon op hun beurt wachten.

Het onderzoek is uitgevoerd omdat bij veel corporaties stemmen op gaan om het huidige verdeelsysteem te vervangen. De huidige Huisvestingswet is volgebouwd met onnodige en overbodige regelgeving, zo stelt Aedes. Die verouderde regelgeving wordt door veel woningzoekenden als een belemmering ervaren.
Meer informatie over dit onderzoek is te vinden op de Aedes website.

Bron: Aedesnet.nl