Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Provincie Gelderland ondersteunt Kulturhusen

0

  • Home » 
  • Nieuwsarchief » 
  • Provincie Gelderland ondersteunt Kultu..

30-06-2003

De Provincie Gelderland is van plan om drie initiatieven te ondersteunen, gericht op het opzetten van Kulturhusen: ‘gemeenschapshuizen nieuwe stijl’ die de leefbaarheid van het platteland kunnen verbeteren. Daarnaast is er 250.000 euro beschikbaar voor een experiment met een woonzorgzone.

In een Kulturhus zijn functies ondergebracht op ten minste drie van de volgende terreinen: zorg, welzijn, educatie, cultuur en maatschappelijke en zakelijke dienstverlening. Inmiddels zijn er drie initiatieven voor het opzetten van een Kulturhus geselecteerd: West Maas en Waal, Ubbergen en Angerlo. Per project is in 2003 maximaal 250.000 euro beschikbaar.
Tot 1 november kunnen gemeenten nog een aanvraag indienen voor een Kulturhus, waarbij een relatie wordt gelegd met een woonzorgzoneproject.

Gedeputeerde Staten hebben voor de komende 10 jaar ruim 19 miljoen gereserveerd voor Kulturhusen.

Inlichtingen: Liesbeth Hoek, projectleider Kulturhusen, (026) 359 88 57.