Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Publicatie over Short Stay Facility Dordrecht

0

  • Home » 
  • Nieuwsarchief » 
  • Publicatie over ‘Short Stay Facility’ ..

28-05-2003

Enkele jaren geleden werd een groot verouderd verzorgingshuis in Dordrecht omgebouwd tot Short Stay Facility. Deze voorziening biedt tijdelijke huisvesting maar daarnaast ook werkgelegenheid en praktische hulp. Het ministerie van VWS heeft het project laten beschrijven als een voorbeeld van goede afstemming tussen de domeinen wonen, werk en welzijn.

Het project is gestart op initiatief van Woningcorporatie Woondrecht in samenwerking met de Gemeente Dordrecht en een groot aantal instellingen op het terrein van welzijn en zorg. Binnen het project is het voor de betrokken instellingen mogelijk om een lidmaatschap te ‘kopen’. Mensen die tijdelijk onderdak behoeven, kunnen tegen betaling van de appartementen gebruik maken.

De bewoners van de Short Stay Facility vormen een ‘magic mix’: o.a. ouderen die wachten op de nieuwbouw van hun verzorgingshuis, dakloze jongeren, verstandelijk en lichamelijk gehandicapten maar ook personen die tijdelijk bij een bedrijf in Dordrecht werken. Deze zeer gevarieerde achtergrond levert geen problemen op. In het boek en de cd-rom “In Dordrecht staat een huis” vertellen bewoners en initiatiefnemers over dit bijzondere project.

In Dordrecht staat een huis: het verhaal van een sociaal woon- en werkproject, Aliek van den Berg i.o.v. het Ministerie van VWS, 2003. De publicatie is te bestellen bij het Ministerie van VWS, directie Sociaal Beleid, tel. 070-3405232.