Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Ombouw verzorgingshuizen tot kleinschalige zorgunits dementie

0

  • Home » 
  • Nieuwsarchief » 
  • Ombouw verzorgingshuizen tot kleinscha..

25-03-2003

Arcares wil samen met het Bouwcollege een stimuleringscampagne opzetten gericht op het ombouwen van (delen van) verzorgingshuizen tot kleinschalige zorgunits dementie.
Hiermee moeten acute capaciteitsproblemen in de PG-verpleeghuizen voor de komende 5 – 15 jaar worden opgelost, totdat de nieuwbouw van kleinschalige woonvormen voldoende op gang is gekomen. VWS heeft toegezegd om deze plannen mogelijk te maken binnen de bestaande bouwkaders.

Al sinds enkele jaren worden op kleine schaal verpleegunits gecreëerd binnen verzorgingshuizen. Deze zijn bedoeld voor bewoners van verzorgingshuizen die eigenlijk naar een psychogeriatrisch verpleeghuis zouden moeten, meestal vanwege dementie. Maar ook voor wachtlijstkandidaten met indicatie PG-verpleeghuis.
De bouw van verpleegunits binnen verzorgingshuizen loopt nog niet erg hard. Arcares heeft een onderzoek laten instellen naar de praktijkervaringen(zie: rapport Leefbaarheid; meer informatie aan eind van dit nieuwsbericht). Het blijkt dat de normen en de kosten nogal hoog liggen, omdat ook rekening moet worden gehouden met beddentransport. Volgens veel verzorgingshuizen kan het allemaal wel wat eenvoudiger, wat huiselijker. Het gaat immers om mensen die in de eerste plaats een dementieprobleem hebben, maar niet bedlegerig zijn.
Aan dit eenvoudiger programma van eisen is de naam zorgunits dementie gegeven. Het gaat om het creëren van kleinschalige woongroepen met een eigen huiskamer binnen een verzorgingshuis.

Het Bouwcollege heeft aangegeven, ombouwplannen van verschillend kwaliteitsniveau te steunen en financieel mogelijk te maken binnen de bouwkaders van de Wet Ziekenhuis Voorzieningen. Hierbij wordt gedacht aan afschrijvingstermijnen voor investeringen tussen 5 en 20 jaar, al naar gelang het kwaliteitsniveau. Het zogenaamde &’7000 beddenplan&’ van Woonzorg Nederland zou ook binnen deze kaders kunnen worden gerealiseerd.

Arcares zoekt voorbeeldenOm zo&’n alternatief programma van eisen te kunnen ontwikkelen heeft Arcares behoefte aan concrete projecten of plannen uit de praktijk. Deze kunnen ook nuttig zijn als voorbeelden voor de regionale stimuleringsbijeenkomsten die Arcares samen met het Bouwcollege wil organiseren.

Arcares heeft interesse in de volgende gegevens:- Registratie: zorginstelling, locatie, aantal plaatsen, jaar van realisering ()

  • Tekeningen: oude en nieuwe situatie
  • Kosten: verbouwkosten en nieuwe exploitatieopzet
  • Knelpunten: waar bent u tegenaan gelopen? Wat zou er anders moeten?

Reacties graag naar Arcares t.a.v. Lenard Markus, Postbus 8258, 3503 RG Utrecht, 030-2739778 of per mail: [email protected]

Het rapport ‘Leefbaarheid is meer dan functionaliteit ; verpleging in verzorgingshuizen’ is voor leden te bestellen bij Arcares à 10 euro via telefoonnummer 030.273 95 93 (bestelnummer 02.037)