Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Project!mpuls wil samenhangend ouderenbeleid

0

  • Home » 
  • Nieuwsarchief » 
  • Project!mpuls wil samenhangend ouderen..

21-02-2003

Vanuit de Project!mpuls is woensdag 19 februari een brief naar de kabinetsinformateurs verzonden waarin aandacht wordt gevraagd voor het ouderenbeleid.
De vier brancheorganisaties die de Project!mpuls voor wonen met zorg en welzijn dragen; Aedes, Arcares, LVT en Mogroep, dringen in deze brief erop aan om in het regeerakkoord een waarborg te leggen voor een samenhangend woon-, zorg- en welzijnsbeleid. Op die manier kunnen lokale partijen succesvol inspelen op de vraag van ouderen.

De vier partijen geven aan te willen dat ouderen en mensen met een handicap op indicatie een verzekerd recht krijgen op personenalarmering; dat er een goede regeling komt voor extramurale dienstverlening; dat er een beleid gerealiseerd wordt dat woningbeheerders en zorgaanbieders stimuleert in het realiseren van meer zorginfrastructuur en dat de bestaande woningvoorraad beter geschikt maakt voor ouderen; en dat lagere overheden gestimuleerd worden meer geschikte locaties te reserveren voor ouderenwoningen met zorg en welzijn.

Met deze regelingen wil Projectimpuls bereiken dat ouderen en mensen met een handicap langer zelfstandig kunnen blijven wonen met de nodige zorg en ondersteuning, en dat zij zolang mogelijk de regie over hun eigen leven kunnen behouden.

Brief informateurs (pdf-bestand)