Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Triodos en Kadans gaan kleinschalige woonzorgprojecten ontwikkelen.

0

  • Home » 
  • Nieuwsarchief » 
  • Triodos en Kadans gaan kleinschalige w..

10-12-2002

Triodos Ventures BV, een onderdeel van de Triodos Bank Groep en Kadans Vastgoed BV gaan samen private woonzorginitiatieven van en voor ouderen realiseren.
Zij richten zich op projecten van 15 tot 30 woningen voor 75 plussers met een bovenmodaal inkomen. Zowel huur als koop of mengvormen zijn mogelijk. Te denken valt bijvoorbeeld ook aan coöperatieve vormen van eigendom.

De projecten zullen zich onderscheiden door:- &‘Duurzaam bouwen&’ met een laag energieverbruik ()

  • Certificaat &‘Woonkeur&’
  • Publiek-private zorgarrangementen en dienstverlening
    (Het voorbeeld van Vaartland Résidence in Vlaardingen is een van de mogelijkheden)
  • Inbreng van toekomstige bewoners en gebruikers in ontwerpfase

Triodos is de financier, Kadans is projectontwikkelaar. Beide organisaties opereren onafhankelijk van enig bouwbedrijf en profileren zich door een kleinschalige duurzame aanpak en maatschappelijke betrokkenheid.

Voor zorg en dienstverlening wordt samenwerking gezocht met bestaande (lokale) zorg- en dienstverleners waarbij kwaliteit en continuïteit belangrijke aspecten zijn. Triodos en Kadans hebben met lokale en regionale organisaties uit de zorg gesprekken lopen om tot gezamenlijke initiatieven te komen. Het is de bedoeling dat de projecten, waarvoor reeds enkele locaties in beeld zijn, worden ontwikkeld binnen een tijdsbestek van ongeveer twee jaar.

Voor nadere informatie:- Kadans: G.A. Maassen 073.6562327 e-mail ()

  • Triodos: J.F. Schut 030.6936561 e-mail
  • website Kadans