Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Project ongeplande zorg thuis

0

  • Home » 
  • Nieuwsarchief » 
  • Project ongeplande zorg thuis

03-10-2002

Een samenwerkingsproject tussen zorgkantoor Zuid-Limburg, patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en de provincie Limburg.

Met het project ongeplande zorg kunnen alle mensen die in Zuid-Limburg op de wachtlijst staan voor verpleging en verzorging op het niveau van verzorgingshuiszorg, thuis geholpen worden. Het gaat om zo&’n 5.500 personen. Het project biedt thuiszorg met aanvullend zorg door een mobiel team, in combinatie met moderne alarmerings- en bewakingsapparatuur.

Het project borduurt voort op de werkwijze die ontwikkeld is in de Oostelijke Mijnstreek. Hier is 24 uur per dag en 7 dagen per week een mobiel team verzorging en verpleging beschikbaar. Na een oproep is binnen een kwartier een zorgverlener ter plekke.

Het zorgkantoor heeft afspraken gemaakt met verschillende zorgaanbieders om deze werkwijze uit te breiden over heel Zuid-Limburg. De uitbreiding is gepland per januari 2003.

De provincie ondersteunt het project door de extra investeringen in de technische infrastructuur mogelijk te maken met een bijdrage van &€ 1.252.582. In de woningen wordt een draadloos alarmeringssysteem aangebracht in combinatie met een elektronisch slot. Als er alarm wordt gemaakt door de patiënt, krijgt de hulpverlener die naar de patiënt toegaat een code waarmee één keer de woning binnen gegaan kan worden. Een volgende keer is een nieuwe code nodig. Dit systeem doet recht aan het privacygevoel van de patiënt.

In een tweede fase van het project wordt aan verdergaande domoticatoepassingen gedacht als elektronisch meten van bloeddruk en urinesamenstelling en het uitrusten van de woning met lichtpad naar de w.c. en gasdetectie. Ook zijn GPS-toepassingen in beeld; een dementerende die een horloge met GPS-zender draagt kan dan bij dwaalgedrag gelokaliseerd worden.

De provincie ziet het project als een pilot voor andere regio&’s in de provincie Limburg. De kracht van het project zit in de gezamenlijke aanpak van de betrokken partijen. Het netwerk tussen partijen, ontstaan in trajecten rond regiovisies, en de actieve rol van zorgkantoor en provincie, ook financieel, zijn belangrijke succesfactoren.

Bel voor alle vragen op het terrein van wonen, welzijn zorg in de provincie Limburg de provinciale helpdesk wonen, welzijn, zorg: 043 – 3898844.