Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Groningen subsidieert kleinschalige woningbouw.

0

  • Home » 
  • Nieuwsarchief » 
  • Groningen subsidieert kleinschalige wo..

02-05-2002

Geld voor kleinschalig bouwen.

Als gedeputeerde Staten instemt met het voorstel, stelt de provincie Groningen bijna een miljoen euro beschikbaar voor de bouw van kleinschalige woningbouwprojecten. Hans Freiling, beleidsmedewerker ouderenbeleid, legt uit waarom zijn provincie zo diep in haar buidel tast. ‘We vinden dat ouderen de zorg moeten krijgen die ze verdienen en stimuleren daarom de bouw van woningen. Door gesubsidieerd te bouwen blijven de huren betaalbaar. Voorwaarde is wel dat de ouderen bij of in de buurt van de woningen een beroep op zorg kunnen doen.’

De provincie volgt hiermee het voorbeeld van de Woonzorgstimuleringsregeling van de rijksoverheid. Freiling: “Er is veel animo voor de 12,5 miljoen die het rijk op de plank heeft liggen. Maar op is op en daardoor valt menig initiatiefnemer buiten de boot.” Het Groningse subsidiepotje is bestemd bouwende woningbouwcoöperaties. Zij kunnen hier de extra’s mee betalen: een ontmoetingsruimte, een zusterpost of een overdekte gang. Allemaal zaken die – als de corporaties ze zelf moeten betalen – zwaar op het bouwbudget rusten. De provincie verwacht wel dat de betrokken gemeenten ook wat geld in het zakje doen.

(Provincie Groningen, Hans Freiling, beleidsmedewerker, tel: 050. 316 49 11)

bron: Nieuwsbrief Ouderenzorg, vijfde jaargang nr. 8 april 2002.