Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg – Nieuws archief

0
 • 21-12-2004 Subsidieregeling Diensten bij Wonen met zorg blijft ongewijzigd in 2005
 • 21-12-2004 Netwerkbijeenkomst projectleiders woonzorgzones
 • 21-12-2004 Bouwen en exploiteren van multifunctionele centra
 • 10-12-2004 Zorgplicht in de Wmo
 • 09-12-2004 Weer veel deelnemers Project!mpulsbijeenkomsten
 • 09-12-2004 Kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie
 • 09-12-2004 Regionale opgave en lokale actieplannen voor wonen, welzijn en zorg
 • 09-12-2004 Praktische domoticatoepassingen in de bestaande bouw
 • 09-12-2004 Ketenregie in woonzorgzones
 • 09-12-2004 Uw strategische positie bij het aanbesteden binnen de Wmo
 • 09-12-2004 Allochtone ouderen: een nieuwe klantengroep
 • 09-12-2004 Brandweervoorschriften: waar ligt de grens?
 • 09-12-2004 De actuele stand van zaken rond de Wmo
 • 09-12-2004 Aedes vraagt Kamer om minder overhaaste invoering Wmo
 • 29-11-2004 Brabant stimuleert bouwen met zorg en welzijn
 • 26-11-2004 Wmo-Manifest maatschappelijke coalitie
 • 25-11-2004 Digitale kennisbank provincie Utrecht
 • 24-11-2004 AWBZ buitenland op de tocht
 • 23-11-2004 Nieuwe Federatie voor groepswonen
 • 22-11-2004 Financiering zorg Fokuswonen naar AWBZ
 • 16-11-2004 Kabinet en VNG hervatten overleg Wmo
 • 15-11-2004 Inspiratie voor voorbereiding Wmo
 • 15-11-2004 Internetdiscussie ouderenbeleid afgesloten
 • 12-11-2004 Een tweede jeugd voor ouderencomplexen »
 • 08-11-2004 Wmo start in januari 2006 met enkelvoudige huishoudelijke zorg
 • 02-11-2004 Landelijk Dementieprogramma van start
 • 26-10-2004 Drentse subsidie voor wonen met zorg en diensten
 • 14-10-2004 SCP-rapport ‘Verpleging en verzorging verklaard’
 • 08-10-2004 Meer particulier aanbod in wonen, zorg en dienstverlening noodzakelijk
 • 07-10-2004 Toiletlift in eengezinswoning
 • 07-10-2004 Design4all-prijs voor bagagedrager, matraslift en button met opnamefunctie
 • 29-09-2004 Staatssecretaris beantwoordt Kamervragen Wmo
 • 23-09-2004 Subsidie diensten Kenniswijk Nationaal
 • 21-09-2004 Wonen-Zorg in Rijksbegroting 2005
 • 16-09-2004 Gezellig wonen in een seniorenstad
 • 16-09-2004 Virtueel verzorgingshuis in Utrecht
 • 15-09-2004 EU-subsidies in de ouderensector
 • 09-09-2004 Bouwprioriteitenlijst geactualiseerd
 • 07-09-2004 Ross reageert op rapport ‘Zorg en wonen voor kwetsbare ouderen’
 • 01-09-2004 Opheffen contracteerplicht AWBZ extramuraal
 • 30-08-2004 Zorgcentrum in Transitie »
 • 20-08-2004 Digitaal debat Ouderenbeleid
 • 11-08-2004 Bouwkostennota WZV 2004 vastgesteld
 • 11-08-2004 Opgave wonen, zorg, welzijn per gemeente en regio on-line
 • 13-07-2004 Wijzigen eigendomsverhoudingen en afstoten onroerende zaken »
 • 14-07-2004 Regeling financiering bouwkundige zorginfrastructuur ook in 2005 van kracht
 • 12-07-2004 Actualisatie Nationaal Bestand Woonzorgcomplexen
 • 06-07-2004 Actieplan VROM en VWS: meer woningen voor ouderen en gehandicapten
 • 02-07-2004 Rondetafelgesprek Wmo
 • 02-07-2004 Gebruikerstoets Wonen & Zorg
 • 01-07-2004 Gemeenten nog niet klaar voor de Wmo
 • 25-06-2004 Geriscoop; rekenmodel voor lokale kengetallen
 • 23-06-2004 Provincie Groningen ondersteunt opzet lokaal loket wonen, welzijn en zorg
 • 17-06-2004 Provincie Utrecht steunt wonen met zorg en welzijn
 • 17-06-2004 Nieuw platform Zorg voor later
 • 08-06-2004 Project Viedome wint Veder-Smit thuiszorgprijs
 • 03-06-2004 Gemeente Utrecht en Agis zorgverzekeringen sluiten convenant
 • 27-05-2004 Onvoldoende voor ouderen geschikte woningen
 • 27-05-2004 Provincies onderzoeken opgave wonen en zorg
 • 25-05-2004 Personeel in kleinschalig groepswonen
 • 25-05-2004 Geld voor aanpak vergrijzing Gelderland
 • 13-05-2004 Nieuwe planologische kengetallen wonen en zorg
 • 07-05-2004 Regio Midden-Holland maakt afspraken over wonen, zorg en welzijn
 • 07-05-2004 Quick scan woonservicezones Gelderland
 • 03-05-2004 VWS accepteert voorbeeldhuurcontract van Aedes en Arcares niet
 • 26-04-2004 Contouren Wmo/AWBZ
 • 23-04-2004 Domotica voor groepswonen dementerenden
 • 21-04-2004 Zorginfrastructuur in de Westelijke Tuinsteden
 • 20-04-2004 Voorbeeldprojecten in Zuid-Holland
 • 19-04-2004 Laatste ronde InnovatieProgramma Stedelijke Vernieuwing
 • 13-04-2004 Woonzorgstimuleringsregeling provincie Utrecht
 • 08-04-2004 Onderzoek ouderen en eengezinswoningen
 • 05-04-2004 Handleiding en stappenplan kleinschalig wonen dementie
 • 31-03-2004 Subsidieregeling diensten bij wonen met zorg
 • 25-03-2004 Brochure over woonzorgzone Moerwijk
 • 19-03-2004 Corporaties en gemeenten zetten zorgwoning op agenda
 • 11-03-2004 Multifunctioneel bouwen in de ouderenzorg
 • 04-03-2004 Flevoland investeert in wonen, welzijn en zorg
 • 20-02-2004 Levensloopbestendige wijken provincie Utrecht
 • 17-02-2004 Convenanten regionale samenwerking wonen-welzijn-zorg
 • 12-02-2004 Werkconferentie ‘Studenten in zorgcomplexen’
 • 06-02-2004 VWS organiseert designwedstrijd
 • 05-02-2004 Draaiboek ontmoetingscentra dementerenden
 • 22-01-2004 Bouwmaatstaven goedgekeurd
 • 16-01-2004 Noord-Brabant steekt € 9,4 miljoen in wonen-zorg-welzijn
 • 13-01-2004 Duitse voorbeelden van woningen voor ouderen en gehandicapten
 • 08-01-2004 Wet gelijke behandeling ook voor wonen
 • 07-01-2004 Werkprogramma Bouwcollege 2004
 • 05-01-2004 Noord-Holland investeert in Wonen, Welzijn en Zorg