Leren van andere loketten in trek – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

12-06-2008

Er is in het veld behoefte aan het nemen van een kijkje in de keuken van andere loketten. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg springt op deze behoefte in door deze weken ervaringen van lokale loketten te presenteren middels een reeks van drie artikelen. Het tweede artikel in deze reeks gaat over Loket Wegwijs in Breda. MOVISIE organiseert op haar beurt werkateliers over het Wmo-loket in het najaar.

Loketten opgezet en ingevuld

Vorig jaar en de periode daarvoor ging het vooral om het opzetten en invullen van het loket, mede door invoering van de Wmo in januari 2008. Die fase hebben de loketten nu afgerond. Maar waar houden de loketten zich nu mee bezig? Welke rol spelen woningcorporaties, zorgorganisaties en andere partijen? In de reeks van drie artikelen van het Kenniscentrum komen deze vragen aan de orde.

Breda: een gemeentelijk loket

In het nieuwe artikel ‘Van proeftuin tot loket’ krijgt u zicht op Loket Wegwijs in Breda. Interessant is dat Breda uiteindelijk gekozen heeft voor een gemeentelijk loket en niet voor een aanbiedersloket of onafhankelijk loket. Loket Wegwijs hecht aan goed gekwalificeerde medewerkers, omdat zij zicht moeten krijgen op de vraag achter de vraag. Er komen gemiddeld zestienhonderd telefoontjes per maand binnen. De meeste vragen gaan over inkomenszaken. Uit het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat het merendeel van de klanten zeer tevreden is over de voorzieningen en keuzemogelijkheden.
Lees het artikel ‘Van proeftuin tot loket. Het Loket Wegwijs in Breda’ (pdf, 32 kb).

Reeks artikelen over de praktijk

In het eerste artikel uit de reeks kwam het Amsterdamse loket Zorg en Samenleven aanbod. Lees het artikel ‘Warm in huis. Het Loket Zorg en Samenleven in Amsterdam Oost-Watergraafsmeer’ (pdf, 33 kb). Het derde artikel over de Wegwiezer in gemeente Aa en Hunze komt begin juli op de website.

Werkateliers van Movisie

De bijeenkomsten van MOVISIE op 16 oktober 2008 en in november/december gaan over de ontwikkeling van prestatieveld 3 in de Wmo, met de nadruk op samenwerking. Vragen over het verbreden van de loketdienstverlening en het uitbouwen van de ketensamenwerking worden beantwoord.
Lees meer over de werkateliers van MOVISIE.

Meer lezen over het loket?

  • U kunt op deze website meer lezen over het lokale loket.
  • Op de gezamenlijke Wmo-site van de VNG en het ministerie van VWS kunt u ook informatie vinden over dit thema.