Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Nieuw thema Lokaal loket op website

0

10-10-2005

Er staat een nieuw thema op de website van het Kenniscentrum: Lokaal loket. De toenemende behoefte aan informatie op één centraal punt, de grotere betrokkenheid van corporaties en zorg- en welzijnsorganisaties en gestage toename van het aantal lokale loketten zijn redenen voor de uitbreiding van de website.

Een lokaal loket definiëren we als een laagdrempelige informatievoorziening op één centraal punt of decentraal in de wijken over wonen, zorg en welzijn en daaraan gerelateerde onderwerpen.

De verwachte komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) leidt tot een snelle toename van het aantal lokale loketten. Eén van de prestatievelden van de Wmo is het verlenen van informatie- en advies en cliëntondersteuning. Reeds bestaande loketten worden hierdoor omgevormd of aangepast tot Wmo-loket. Gemeenten die nog geen loket hadden, richten een lokaal loket op.

Het Kenniscentrum biedt de site-bezoekers algemene informatie over het lokale loket en een overzicht van varianten en praktijkvoorbeelden. Het nieuwe thema is in ontwikkeling en zal dus met regelmaat worden geactualiseerd.

Indien u interessante informatie heeft, variërend van praktijkvoorbeelden tot artikelen over het lokale loket, kunt u die sturen aan het Kenniscentrum Wonen-Zorg: Yvonne Witter, [email protected]

Naar startpagina Lokaal loket