Tweede call digitale oplossingen ouderen – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

22-01-2009

Van het Europese programma voor de ontwikkeling van nieuwe digitale oplossingen voor ouderen in Europa, is de tweede call geopend. Het thema is ‘ICT-oplossingen voor de verbetering van sociale interactie van ouderen’. De call is onderdeel van het gezamenlijke Europese programma Ambient Assisted living (AAL).

Ambient Assisted Living

Ambient Assisted Living (AAL) is een Europees samenwerkingsprogramma in het licht van de vergrijzing. Doel van het programma is innovatieve ICT/technologische producten, diensten en systemen te ontwikkelen die de kwaliteit van leven van ouderen verbeteren en hen in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en te leven, ook als ze last krijgen van lichamelijke en/of geestelijke beperkingen.

Daarnaast wil het programma de economische en industriële positie van Europese landen en bedrijven op dit terrein versterken. Behoeften en wensen van de ouderen en hun mantelzorgers vormen het uitgangspunt en hun betrokkenheid loopt als een rode draad door het programma. ZonMw is verantwoordelijk voor de uitvoering van het AAL-programma in Nederland.

Informatiebijeenkomsten

Op vrijdag 13 februari 2009 wordt een International AAL Partnering Event georganiseerd in Brussel. Tijdens deze informatiebijeenkomst is er tevens gelegenheid voor het vinden van projectpartners. Voor degenen die niet in de gelegenheid zijn om op die dag naar Brussel te gaan, organiseert ZonMW op donderdag 19 februari 2009 een informatiebijeenkomst over de tweede AAL call. De bijeenkomst start om 14.00 uur in Den Haag. U kunt zich aanmelden bij Joke Marijs per e-mail: [email protected]

Budget

De deelnemende Europese landen (momenteel 23) zetten nationaal budget in voor AAL. Het totale budget voor het AAL-programma is geraamd op ruim €100 miljoen per jaar tot en met 2013. De deelnemende landen investeren gezamenlijk ruim 30%, de Europese Commissie draagt 20-25% bij en voor de overige 50% wordt gerekend op investering van de deelnemende organisaties en bedrijven. Vanuit Nederland draagt het ministerie van VWS jaarlijks €1,9 miljoen bij aan AAL vanuit het Innovatieprogramma in de Care.

Meer informatie