Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Opplussen woningen oudere eigenaar-bewoners

0

21-12-2006

Het ministerie van VROM en de Verening van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben samen de ‘Handreiking opplussen woningen van oudere eigenaar-bewoners’ opgesteld. De handreiking geeft gemeenten inzicht in de succes- en faalfactoren van gemeentelijke opplusprojecten voor oudere eigenaar-bewoners.

Meer dan de helft van het aantal 55-plussers heeft een eigen woning, maar volgens VROM en de VNG wordt deze oudere eigenaar-bewoner vaak over het hoofd gezien bij lokale opplusprojecten.

Met de handreiking vragen VROM en de VNG meer aandacht voor het preventief aanpassen van de woningen van de groeiende groep oudere eigenaar-bewoners. Gemeenten spelen daarin een belangrijke rol, o.a. bij de informatievoorziening over de opplusmogelijkheden voor eigenaar-bewoners en de realisatie van de aanpassingen.

Meer informatie