Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Introductie WoonKeur Bestaande Bouw

0

10-11-2006

Als opvolger van het Handboek Opplussen van de SEV introduceert de Stichting SKW Certificatie het Handboek WoonKeur Bestaande Bouw.

Het handboek vormt de basis voor het verstrekken van het nieuwe certificaat WoonKeur Bestaande Bouw. De ontwikkeling werd mede gefinancierd door het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en de provincie Overijssel. Aan de totstandkoming werkten onder anderen ook de gezamenlijke ouderen-bonden, de Chronisch zieken en Gehandicaptenraad (CG-raad) en de Stichting VACpunt Wonen (de vroegere vrouwenadviescommissies) mee.

Keuzemogelijkheden

Het nieuwe handboek vervangt het Handboek Opplussen van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV). Sinds de SEV zich niet meer met dit thema bezighield werd het handboek niet geactualiseerd.

Centraal in de ontwikkeling stond de wens om bestaande woningen zo te kunnen verbouwen dat ze beter bruikbaar worden voor ouderen en mensen met een handicap. Latere individuele aanpassingen kunnen eenvoudiger worden uitgevoerd. Daarnaast besteedt het handboek aandacht aan comfort en inbraakveiligheid. De initiatiefnemers hebben rekening gehouden met de wensen uit de markt. Zowel consumenten als opdrachtgevers vroegen meer keuzemogelijkheden dan het Handboek Opplussen bood. Er werden daarom vier certificaten ontwikkeld: voor de Gebruikszekere woning, de Zorggeschikte woning, de Comfortabele woning en de Levensloopbestendige woning.

Zorgeisen

Tot nu toe werd bij het ontwikkelen van woningen voor ouderen en mensen met een fysieke beperking alleen gekeken naar de eisen van de bewoner. Uniek in het Handboek Bestaande Bouw is dat ook de zorgverlening een plaats heeft gekregen in de eisenpakketten. De zorggeschikte woning is ook goed bruikbaar voor professionele zorgverleners en mantelzorgers. De zorgeisen komen ook terug in de eisenpakketten voor de Comfortabele woning en de Levensloopbestendige woning.

Eengezinswoningen

In zijn inleiding tijdens het introductiesymposium in Ahoy Rotterdam op 9 november jl. benadrukte adjunct-directeur Erik Wilke van Aedes dat het Handboek een goede leidraad biedt bij het planmatig onderhoud van woningcorporaties. Maar ook op andere wijzen verbeteren corporaties al bestaande woningen voor de groeiende doelgroep ouderen. Vaak worden in een complex successievelijk alle vrijkomende woningen verbeterd. Het is ook mogelijk in een aantal flats binnen korte tijd de woningen aan enkele galerijen te verbeteren, waardoor snel een goed gespreid aanbod mogelijk wordt. Overigens benadrukte Wilke dat het belangrijk is om niet alleen flats, maar ook eengezinswoningen te verbeteren. De meeste ouderen wonen immers in een eengezinswoning en willen daar het liefst ook in blijven wonen. Momenteel is 55% van de bewoners van corporatiewoningen ouder dan 55 jaar en dat percentage groeit snel.

Levensloopgeschikt

Wilke toonde zich niet gelukkig met de term ‘levensloopbestendig’. “Bestendigheid betekent in goed Nederlands ‘onveranderlijk’, terwijl het er juist om gaat een flexibele woningvoorraad tot stand te brengen, die meegroeit met de levensloop van de bewoner. Beter is het daarom te spreken van ‘levensloopgeschikte’ woningen”, aldus Wilke.

Op de website www.woonkeur-bb.nl vindt u meer over het Handboek WoonKeur Bestaande Bouw en bestelinformatie.