Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Website over aangepast bouwen van start

0

24-04-2006

De website www.aangepastbouwen.nl is van start gegaan. De site is ontwikkeld door KITTZ in Groningen en heeft als doel om kennis en informatie over zelfredzaamheid en zelfstandig wonen te verschaffen. Dit vanuit het perpectief van de Wet Voorziening Gehandicapten (WVG).

De informatie is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met het bouwen (of aanpassen) voor gehandicapten en ouderen. Het bureau WVG van de gemeente Groningen heeft KITTZ opdracht gegeven om de site te ontwikkelen.

De site biedt informatie:

  • over aandachtspunten waar mensen op moeten letten bij bij nieuwbouw, renovatie of aanpassingen van woningen.
  • over het belang van de woonomgeving voor het zelfstandig kunnen blijven wonen van ouderen en gehandicapten.
  • over de woonvoorzieningen die verstrekt worden in het kader van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg).
  • over financiĆ«le regelingen voor woningaanpassingen en hulpmiddelen en de mogelijkheid om verder te zoeken naar informatie over financiĆ«le regelingen.
  • over voorbeeldprojecten in ons land.

De WVG zal per 1 januari 2007 onder de Wet maatschappelijke ondersteuning komen te vallen.

Lees meer.