Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – VNG: bredere opgave wonen, welzijn, zorg

0

06-02-2006

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onderschrijft het pleidooi van Aedes, Arcares, Z-org en MOgroep voor een bredere formulering van de opgave voor wonen, welzijn en zorg. De VNG verwijst daarbij ook naar onderzoek van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.

In het Actieplan ‘Investeren voor de toekomst’ (doc, 155 kb) van juli 2004 beperken de ministeries van VROM en VWS de opgave tot zogenaamde nultredenwoningen. Dat zijn woningen zonder trap, waarvan er tot 2015 395.000 extra beschikbaar zouden moeten komen. Bij verbouw zouden volgens de beide ministeries voor ouderen vooral flats verbeterd moeten worden. Aedes, Arcares, Z-org en MOgroep vinden dat in het Actieplan ook plaats moet worden ingeruimd voor verbetering van traditionele eengezinswoningen. De meeste ouderen wonen al in een eengezinswoning en willen daar liefst ook zo lang mogelijk in blijven wonen. Onderzoek van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg liet zien dat dit ook kan door het aanbrengen van specifieke, door ouderen zelf gewenste voorzieningen.

Ook de VROM-raad bepleitte in een advies in 2005 een ‘veelvormiger’ formulering van de opgave voor wonen, welzijn en zorg. De VNG sluit zich bij deze pleidooien aan in de position paper ‘Gemeenten voor Wonen, Zorg en Welzijn’, waarmee de brancheorganisatie haar beleid op dit terrein uitdraagt. De VNG vraagt van het rijk tevens een financiele inzet voor het opplussen (verbeteren) van de bestaande woningvoorraad. Ook zou de kwantitatieve en kwalitatieve opgave voor zorg en welzijn onderdeel moeten worden van het Actieplan.

Download de VNG-position paper ‘Gemeenten voor Wonen, Zorg en Welzijn’ (pdf, 54 kb).