Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg – Praktijkervaringen woontechnologie gebundeld

0

19-12-2005

KITTZ heeft praktijkervaringen van woningcorporaties en zorginstellingen met woonzorgtechnologie en domotica geïnventariseerd en gebundeld. Het doel van de inventarisatie was het verzamelen en verspreiden van kennis en ervaring opgedaan in projecten rond woontechnologie zodat het wiel niet opnieuw uitgevonden hoeft te worden.

In het kader van de Woonzorgstimuleringsregeling heeft KITTZ twintig woontechnologieprojecten bezocht. Op basis van de inventarisatie hebben de onderzoekers de volgende bevindingen gedaan:

  • veel projecten zijn te weinig vraaggestuurd en vraaggericht. De eindgebruiker is te weinig in beeld.
  • de focus van projecten is vooral gericht op de technologie en niet op de woning.
  • tekortkomingen in met name nieuwbouwwoningen werken belemmerend voor mensen, zoals zware deuren, ontoegankelijke balkons. Daar kan techniek weinig aan verhelpen.
  • apparatuur is weinig gebruiksvriendelijk. Eindgebruikers worden niet of te laat betrokken bij het ontwikkelingsproces. Uitgebreide instructie en voorlichting is er weinig.
  • woonzorgtechnoloige wordt voornamelijk toegepast in woon- of zorgcomplexen. Zelfstandige woningen in de wijk blijven achter.

De onderzoekers van KITTZ, onafhankelijk instituut dat zich richt op het bevorderen van zelfredzaamheid van mensen, hopen dat de praktijkervaringen gebruikt worden bij nieuwe projecten.

U kunt de praktijkervaringen downloaden via de website van KITTZ.