Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Uitgankelijkheid bij brand beter regelen

0

10-10-2005

Er is in Nederland veel aandacht voor de toegankelijkheid van woningen en gebouwen voor gehandicapten, maar nauwelijks voor de uitgankelijkheid bij brand en andere rampen. De Taskforce Handicap en Samenleving gaat daar wat aan doen.

Vermaatschappelijking

De vermaatschappelijking in de gezondheidszorg heeft geleid tot steeds meer zelfstandig wonende gehandicapten. In instellingen weet de brandweer wat haar te wachten staat, bij woningbranden niet. Daarom zouden gehandicapten bij de brandweer geregistreerd moeten staan. Dat was een van de voorstellen tijdens het werkatelier “Positie van gehandicapten in rampenzorg” dat de Taskforce Handicap en Samenleving op 6 oktober organiseerde, samen met het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding NIBRA. Wat er kan gebeuren als de brandweer niet op de hoogte is, werd treffend geïllustreerd met een voorbeeld uit De Bilt. Daar brak brand uit in de woning van een echtpaar waarvan de man gehandicapt en de vrouw dement was. De vrouw kon de brandweer niet vertellen dat haar man nog lag te slapen. Hij overleefde de brand niet.

Ook bij de voorbereiding voor rampen is er onvoldoende aandacht voor gehandicapten. Aan de rampoefening Bonfire, dit voorjaar in de Amsterdamse Arena, mochten zes rolstoelgebruikers meedoen. Zij werden tijdens de oefening plompverloren neergezet in een gebied dat volgens het draaiboek was besmet met antraxpoeder en verder vergeten.

Woningbranden

Woningbranden treffen vooral ouderen. Van de 50 slachtoffers die gemiddeld jaarlijks vallen bij een woningbrand is de helft ouder dan 65 jaar. Naast het registratievoorstel werden tijdens het werkatelier nog meer ideeën geopperd, zoals het verstrekken van brandblussers en een brandvertragende slaapkamerdeur voor bewoners die van de gemeente een woningaanpassing krijgen.

Dagvoorzitter Hans Dijkstal stelde voor de suggesties te bundelen en bij de verschillende instanties en ministeries op het bord te deponeren. Dat voorstel werd in de wandelgangen van de bijeenkomst wel erg Haags gevonden. Er liggen al veel dossiers geruime tijd op Haagse burelen te wachten. Zo is er nog altijd geen gebruiksbesluit rond de brandveiligheid in woonzorgcomplexen, waar Aedes en Arcares al geruime tijd voor pleiten. De afwijzende reactie van Minister van Binnenlandse Zaken Remkes op het registratievoorstel was ook niet erg hoopgevend. Hij constateerde dat bewoners met huisdieren ook niet worden geregistreerd.

Initiatief Kenniscentrum Wonen-Zorg

Meer bijval kreeg het voorstel van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg, dat een breed onderzoek voorstelde naar de uitvoerbaarheid van de verschillende voorstellen, met een beleidsagenda voor het nemen van maatregelen. Dat onderzoek zou een uitbreiding zijn van het onderzoek naar uitgankelijkheid van woningen, dat momenteel wordt uitgevoerd door de stichting KBOH. Het Kenniscentrum is medebegeleider van dit onderzoek. Het Kenniscentrum neemt ook het initiatief om te komen tot een reëel en eenduidig eisenpakket voor brandpreventie in woonzorgcomplexen.

Meer informatie over het KBOH-onderzoek naar uitgankelijkheid.