Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Kleinschalig wonen – woningontwerp

0

  • Home » 
  • Kleinschalig wonen – concept » 
  • Woningontwerp

Voor het bouwen van groepswoningen voor zorgintensieve groepen biedt het Handboek BuitenGewoon Wonen een systematiek. Er wordt gebruikt gemaakt van een doelgroepenmatrix waarbij de combinatie van de lichamelijk en de verstandelijke handicap leidt tot zes specifieke programma’s van eisen.

Het is belangrijk rekening te houden met zowel de beperkte lichamelijke mogelijkheden van bewoners als met de intensieve zorg. Bij het thema Levensloopbestendige woningen worden eisenpakketten voor zelfstandige woningen beschreven. Deze gaan uit van geringe lichamelijke beperkingen terwijl geen of slechts lichte zorg nodig is. Voor situaties waar intensieve zorg geboden wordt biedt de methodiek Betere Werkruimte uitkomst.

Voor zintuiglijk gehandicapten is bij het woningontwerp ook aandacht nodig voor een overzichtelijke indeling van het gebouw en voor de onderwerpen licht, kleurcontrasten, tast en geluid. Bewust bouwen biedt een leidraad bij het ontwerpen voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking. Het boek bevat een supplement met aanbevelingen voor architecten en bouwkundigen.

In ‘Een thuis, meer dan een dak en 4 muren’ worden aanbevelingen voor het ontwerpen van kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie beschreven. Uit dit literatuuronderzoek blijkt dat het woningontwerp voor deze woonvormen nog niet d.m.v. onderzoek is geëvalueerd. Zie artikel (pdf, 157 kb) en literatuuronderzoek (pfd, 484 kb).