Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Databank kleinschalig wonen dementerenden

0

De landelijke Databank Wonen-Zorg kent de onderdelen woonzorgzones, woonzorgcomplexen en kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie.
Het bestand kleinschalig wonen voor dementerenden bestaat sinds 2003 en is in het najaar van 2005 geactualiseerd. Het bestand geeft een beeld van de ontwikkeling van het kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Nederland.

Omschrijving

Kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie gaat uit van: een woning waarin een groep van maximaal 8 mensen met dementie samenwoont. De groep vormt, ondersteund door verzorgenden, een zo normaal mogelijk huishouden.

Meld uw project nu aan

Stap 1.

Controleer of uw locatie of plan al vermeld staat in de databank. Dit doet u door in het zoekscherm op naam, gemeente of provincie te zoeken. Staat u daar al vermeld dan hoeft u zich niet opnieuw aan te melden. Staat u daar al vermeld, maar zijn de gegevens niet juist? Uw contactpersoon heeft een brief ontvangen met de uitleg hoe de contactpersoon deze informatie kan actualiseren.
Naar het zoekscherm van de Databank kleinschalig wonen dementerenden.

Stap 2.

Uw project kleinschalig wonen met maximaal acht bewoners met dementie per groepswoning staat nog niet vermeld in de Databank? Meld uw project dan aan.
Naar het online aanmeldformulier.

Digitale publicaties of foto’s die u op onze website aan anderen zou willen tonen, kunt u mailen naar [email protected] Foto’s kunnen wij alleen plaatsen als ze minimaal 900×600 pixels hebben en het formaat jpg is. Vermeld bij het mailen van publicaties en foto’s de naam en gemeente van uw kleinschalige woonvorm. Indien er copyright berust op de foto’s, dan ook graag de naam van de copyrighthouder vermelden.

Meer informatie over de Databank kleinschalig wonen dementerenden

In de Databank kleinschalig wonen voor mensen met dementie staan gerealiseerde locaties én plannen met maximaal acht bewoners per groep(swoning). Het landelijk bestand geeft een beeld van de ontwikkeling van het kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Nederland. Ook wordt deze openbaar toegankelijke databank veel gebruikt om kleinschalig wonen te vinden. Zowel uw klanten als professionals gebruiken de databank. Zo kan men zoeken in een gemeente, een provincie of op zorgaanbieder. Kortom, u kunt in de databank zelf projecten zoeken, maar ook aan anderen laten zien dat u kleinschalig wonen biedt.

Databank geeft informatie over groei kleinschalig wonen

Met de databank krijgen we inzicht in de groei van kleinschalig wonen voor mensen met dementie. Tussen 2005 en 2010 groeit het kleinschalig wonen voor mensen met dementie van 4.442 naar 10.834 plaatsen. Dat is een toename van 144%. Het grootste deel van de plaatsen in 2010 wordt gerealiseerd in kleine locaties. Lees meer:

Woonzorgcomplexen en woonzorgzones

Op eenzelfde manier kunt u woonzorgcomplexen en woonzorgzones voor de Databank Wonen-Zorg aanmelden.

  • aanmelden woonzorgcomplex
  • aanmelden woonzorgzone
  • aanmelden zorghotel