Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Kleinschalig wonen – gewoon wonen

0

  • Home » 
  • Kleinschalig wonen – concept » 
  • Gewoon wonen

Bij kleinschalig wonen voor zorgintensieve groepen staat het gewone wonen in wijk of dorp voorop. Mensen zijn in de eerste plaats bewoner van hun eigen privé- of groepswoning. De zorg is wel aanwezig maar voegt zich naar het wonen van de bewoner. Deze visie is op verschillende manieren uitgewerkt.

Kleinschalig groepswonen mensen met dementie

Bij het kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie is dit uitgewerkt in de visie dat zorg en wonen voor de bewoners in de praktijk zoveel mogelijk het dagelijks leven in een normale thuissituatie benadert. De groepswoning is het huis van de bewoners en zij vormen als het ware een gezin, waarin zich ook de dagelijkse taken afspelen die in het huishouden gebeuren. Er is een huiskamer, er wordt gekookt en gemeenschappelijk gegeten. Daarnaast hebben de bewoners een eigen kamer waarin zij zich terug kunnen trekken. Een kamer ingericht met eigen spullen en volgens de eigen smaak.
Het Trimbos-instituut en het VUmc zijn gestart met een landelijk onderzoek naar de effecten van kleinschalig wonen voor dementerende ouderen met een verpleeghuisindicatie, hun familieleden en verzorgenden. Lees de onderzoeksbeschrijving

Woonvormen voor lichamelijk gehandicapten

Bij de woonvormen voor lichamelijk gehandicapten staat veel meer het zelfstandig wonen voorop. Het hebben van een eigen woning met de mogelijkheid om assistentie in te roepen wanneer dit gewenst wordt door de bewoners zelf.

Verstandelijk gehandicapten

In de verstandelijk gehandicaptensector komen zowel het groepswonen, het zelfstandig wonen als tussenvormen voor. De keuze is afhankelijk van de mogelijkheden en de wens van de bewoner.

Zintuiglijk gehandicapten

De meeste mensen met een zintuiglijke problematiek, al of niet gecombineerd met een verstandelijke handicap en/of andere problematiek, wonen zelfstandig, individueel of met anderen. Zij ervaren belemmeringen in hun omgeving . Deze zijn zichtbaar op het gebied van oriëntatie, mobiliteit en het uitvoeren van activiteiten. Naast de ruimtelijke eisen als gevolg van fysieke beperkingen op het terrein van de (zelf)zorg (ADL) en de mobiliteit is aandacht nodig voor een overzichtelijke indeling van het gebouw en voor de onderwerpen licht, kleurcontrasten, tast en geluid.