Kijk op financiering kleinschalig wonen – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

29-01-2008

Hoe krijg ik de exploitatie van mijn kleinschalige groepswoning rond? Met deze vraag worstelen veel initiatiefnemers bij de realisering van kleinschalig wonen. Tijdens een Grand Café van Vilans hoort u van zorgorganisaties alles over drie exploitatievormen waar zij voor kozen.

De volgende exploitatiemodellen komen op 21 februari in het Grand Café aan de orde:

  1. Verblijfsindicering in combinatie met zorgzwaartepakketten Joost Zielstra, locatiemanager SVRZ, Zeeland
  2. Extramurale financiering zorg in natura (zoals volledig pakket thuis, scheiden wonen en zorg)
    Cees van de Togt, Raad van Bestuur OsiraGroep, Amsterdam
  3. Extramurale financiering via persoonsgebonden budget (scheiden wonen en zorg)
    David Heezen, locatiemanager Philadelphia Zorg, Enschede

De eerste twee exploitatiemodellen spelen zich af in de ouderenzorg, het derde model in de zorg voor mensen met een beperking.

Lees meer.