Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Kleinschalig wonen en IFD-bouw

0

  • Home » 
  • Kleinschalig wonen – actueel » 
  • Kleinschalig wonen en IFD-bouw

24-07-2007

Industrieel, Flexibel en Demontabel (IFD-)bouwen is voor woningcorporaties niet onbekend. Zorgorganisaties krijgen onder de WTZi – en in het bijzonder de kapitaallastenaanpak – een nieuwe oriëntatie op hun vastgoedbeleid. Zij worden minder zeker van de omzet, terwijl zij wel de gevolgen van leegstand financieel gaan voelen. Flexibiliteit in het vastgoed kan dan een belangrijk element zijn.

Flexibiliteit in de vastgoedportefeuille kan op meerdere manieren worden bereikt. Eén daarvan is het gebruik maken van bouwtechnieken, die latere aanpassingen eenvoudiger – en daarmee veelal goedkoper – mogelijk maken.

Om hier de aandacht op te vestigen heeft ActiZ met enkele zorgaanbieders, bureau HHM en De Meeuw een publicatie opgesteld rond kleinschalig wonen en IFD-bouw. De deelnemende zorgorganisaties hebben daarbij ieder voor zich geheel eigen motieven om hiermee aan de slag te gaan. Diverse motieven komen in een notitie (pdf, 37 kb) aan bod. De publicatie kunt u apart downloaden: publicatie Kleinschalig wonen (pdf, 7 mb).

Andere bouwtechnieken voor IFD-bouw

Uiteraard bestaan naast de unitbouwmethode van De Meeuw ook andere bouwtechnieken om IFD-bouw mogelijk te maken, zoals systeembouw, o.a. toegepast door De Groot Vroomshoop en traditionele bouw met interne flexibiliteit op basis van drager/inbouw principes. Een goede oriëntatie op mogelijkheden in relatie tot het eigen programma van eisen is daarom van belang. Belangrijke elementen daarin zijn dan verplaatsbaarheid, eigen wensen t.a.v. hoogte bouwlagen, mogelijkheden tot uitbreiden of inkrimpen van het gebouw en de gebruiksduur.

Meer informatie

Voor verdere informatie over flexibel bouwen/ IFD-bouw kunt u terecht bij: