Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – ADL-clusterregeling loopt door tot 2008

0

03-07-2006

De drie subsidieregelingen voor het ADL-clusterwonen worden pas per 1 januari 2008 beƫindigd. Dat schrijft staatssecretaris Ross op 30 juni jl. in een brief aan de Tweede Kamer. VWS is voornemens de regeling voor ADL-assistentie in 2008 op te nemen in de AWBZ-financiering. Voor de andere regelingen wordt aansluiting gezocht bij de Wmo en de regeling zorginfrastructuur.

ADL-assistentie naar AWBZ

Op 1 januari 2008 wordt de financiering van de zorg in ADL-clusters (beter bekend als Fokuswoningen) overgeheveld naar de reguliere AWBZ-financiering. Van de subsidieregelingen voor ADL-clusters vervalt op dat moment de paragraaf ‘ADL-assistentie in ADL-clusters’.

De overheveling van ADL-assistentie naar de AWBZ was in eerste instantie aangekondigd per 1 april 2005 en al uitgesteld tot 1 januari 2006, respectievelijk 1 januari 2007.

De centrale wachtlijst voor Fokuswonen blijft tot en met 2007 bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) adviseert CVZ omtrent plaatsing op de wachtlijst. Op termijn zal deze wachtlijst door de zorgkantoren overgenomen worden.

Delen naar Wmo en regeling zorginfrastructuur

Voor de andere paragrafen van de ADL-clusterregeling ‘Het verwezenlijken van ADL-clusters’ (bouw) en ‘Aanpassingen in bestaande ADL-clusters’ wordt aansluiting gezocht bij enerzijds de Wmo en anderzijds de regeling zorginfrastructuur.

In de mei-circulaire aan gemeenten wordt nog uitgegaan van het overhevelen van de woningaanpassingen uit de adl-clusterregeling naar de Wmo per 1 januari 2007. Deze middelen zullen naar verwachting nu per 2008 aan de Wmo toegevoegd worden.

Meer informatie