Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Subsidie kleinschalig wonen in Drenthe

0

12-06-2006

Tot en met 1 oktober 2006 is het mogelijk voor zorgaanbieders, gemeenten en welzijnsorganisaties om bij de provincie Drenthe een eenmalige subsidie aan te vragen voor het realiseren van kleinschalige woonprojecten met zorg- en dienstverlening.

Hiervoor heeft de provincie het zogenaamde Woonzorgstimuleringsbudget ingesteld. Dit heeft als doel ervoor te zorgen dat in Drenthe voldoende passende woonmogelijkheden zijn voor ouderen, gehandicapten en mensen met (ex-)psychiatrische problematiek. In totaal is in 2006 eenmalig een bedrag van € 133.000,- beschikbaar. Per project wordt een subsidie verleend van maximaal € 25.000,-.

Projectvoorstellen en aanvragen om subsidie moeten uiterlijk 1 oktober 2006 door de provincie zijn ontvangen. Gedeputeerde staten beslist binnen 8 weken over de ingediende verzoeken.

Lees meer.