Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Hygiënecode woonvormen wordt aangepast

0

31-01-2006

Het Voedingscentrum heeft de Hygiënecode Woonvormen geëvalueerd. Deze code is in de praktijk ook bekend onder de noemer HACCP. Op basis van de evaluatie wordt de hygiënecode nu aangepast.

Streven is dat de aangepaste hygiënecode meer duidelijkheid biedt voor de praktijk. Ook kunnen voor het management aanbevelingen worden gedaan over de inrichting en outillage van keukens van woonvormen en appartementen.

Het Voedingscentrum wordt in de evaluatie en het aanpassen van de code ondersteund door een werkgroep die bestaat uit begeleiders van woonvormen en HACCP-coördinatoren die woonvormen ondersteunen bij het naleven van de huidige hygiënecode.

Lees meer