Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Kleinschalig groepswonen in verzorgingshuis niet mogelijk

0

22-11-2005

Het College bouw ziekenhuisvoorzieningen wijst erop dat kleinschalig groepswonen in het verzorgingshuis niet mogelijk is. Dit meldt het Bouwcollege in Kort Bestek van oktober 2005.

De laatste tijd wordt het Bouwcollege regelmatig geconfronteerd met aanvragen voor kleinschalig groepswonen in verzorgingshuizen. Gebaseerd op onduidelijk geformuleerde bouwmaatstaven concludeert men ten onrechte dat deze vorm van verzorging ook beschikbaar is voor verzorgingshuiszorg. Het Bouwcollege benadrukt dat dit niet het geval is.

Praktijkervaringen en contact

Het Kenniscentrum kent een enkele organisatie die plannen heeft welke door deze uitleg in de problemen komen. Deze organisatie is op zoek naar:

  1. plannen die met deze uitleg van het Bouwcollege van de bouwmaatstaven 2003 in de problemen komen;
  2. verzorgingshuizen die vanuit hun capaciteit dergelijke plannen gerealiseerd hebben onder de bouwmaatstaven 2003 met medewerking van het zorgkantoor en het Bouwcollege.

Naschrift mei 2006: in november 2005 zochten wij praktijkvoorbeelden. Inmiddels hebben wij het reactieformulier van onze site verwijderd.

Toelichting Bouwcollege

Bij verzorgingshuiszorg gaat het om individueel wonen waarbij de bewoner zoveel mogelijk regie behoudt over eigen leven. Indien deze bewoners intensievere zorg nodig hebben, kan dit geregeld worden door aanvullende produktieafspraken, extramurale verpleeghuiszorg en, in het meest verstrekkende geval, door overplaatsing. Indien een verzorginghuis feitelijk verpleeghuiszorg levert, is er wellicht aanleiding om de toelating te wijzigen. Het zorgkantoor is hierbij de autoriteit om te bepalen of hieraan behoefte bestaat. Indien dat het geval is, kunnen bouwkundige aanpassingen worden doorgevoerd. In wezen gaat het dan om omvorming van een verzorgingshuis tot een verpleeghuis. Het Bouwcollege geeft aan dat het wèl mogelijk is om binnen de huidige maatstaven voor de categorie licht verzorgingshuizen een extra huiskamer te realiseren.

(bron: Kort bestek, College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen)

Lees meer in Kort bestek 24 (pagina 6)