Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Opmars kleinschalig wonen in Noord-Holland

0

28-9-2005

Uit een inventarisatie van de provincie Noord-Holland van kleinschalig wonen voor mensen met dementie blijkt dat er de komende jaren een aanzienlijke groei te verwachten is. Dat is goed nieuws voor de provincie Noord-Holland die investeert in kleinschalig wonen voor mensen met dementie.

De provincie Noord-Holland heeft een stimuleringsprogramma Wonen Welzijn Zorg waarmee zij gemeenten in Noord-Holland wil stimuleren hun lokale sociale infrastructuur te verbeteren. Daarom biedt de provincie subsidiemogelijkheden voor diverse thema’s. Kleinschalig wonen voor mensen met dementie is daar één van. De provincie stimuleert kleinschalig wonen met een subsidieregeling die loopt van 2005 tot en met 2009. Het doel is in die periode de realisatie van 24 nieuwe projecten te stimuleren.

Om te weten hoeveel projecten er zijn en hoeveel initiatieven voor nieuwe projecten er al zijn, heeft de provincie een inventarisatie laten uitvoeren. Uit dit onderzoek blijkt dat op dit moment 5,6 procent van de totale verpleegcapaciteit in Noord-Holland kleinschalig is. Dat komt neer op 345 kleinschalige plaatsen (in 22 projecten). 55 projecten zijn in ontwikkeling en dat betekent dat er de komende jaren ruim 1400 plaatsen bijkomen! In de samenvatting vindt u de belangrijkste resultaten van het onderzoek.

De in Noord-Holland gevonden projecten en initiatieven zijn opgenomen in de landelijke Databank Wonen-Zorg op deze site. In deze databank kunt u zien welke projecten en plannen er in uw omgeving zijn. Ook kunt u eigen projecten en plannen aanmelden.

Lees meer: