Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Noord-Holland stimuleert kleinschalig wonen

0

30-06-2005

Tot 15 september 2005 kunnen in Noord-Holland initiatieven kleinschalig wonen voor mensen met dementie een aanvraag indienen voor subsidie. Dit geldt voor initiatieven die een aanvang zullen nemen in 2005 of in de eerste zes maanden van 2006.

De deelverordening kleinschalig wonen voor mensen met dementie Noord-Holland loopt van 2005 tot en met 2009. Voor de komende jaren dient de aanvraag voor kleinschalig wonen vóór 1 mei ingediend te worden.

Deze subsidieregeling beoogt het tot stand komen van tenminste 24 kleinschalige woonvormen vóór het jaar 2010. De subsidie heeft de vorm van een vast bedrag per bewonersplaats (€ 10.000), met een maximum per initiatief (€ 200.000). De subsidie geldt voor activiteiten die een bijdrage leveren aan het realiseren van een kleinschalige woonvorm. De subsidie is bedoeld als aanvulling op investeringen van andere initiatiefnemers. De bijdrage kan betrekking hebben op ontwikkelkosten, grondkosten, ICT, extra vierkante meters, domotica etc.

De subsidie is niet toegankelijk voor initiatieven in de gemeente Amsterdam.

De regeling is onderdeel van het Stimuleringsprogramma Wonen, Welzijn en Zorg 2003-2007.

Lees meer.