Slimme combinaties nodig voor oudere migranten – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

07-12-2009

Oudere migranten blijken voor zorg en dienstverlening nauwelijks in eigen kring terecht te kunnen. Dit blijkt uit een korte inventarisatie van MOVISIE. Gemeenten, woningcorporaties, welzijnsorganisaties en zorgaanbieders zijn aan zet om in samenspraak met oudere migranten te zorgen voor passende huisvesting.

Combinaties van wonen, zorg en welzijn

MOVISIE heeft interviews gehouden met een aantal landelijke specialisten op de terreinen van wonen, zorg en welzijn om een beeld te krijgen van wat er nodig is aan woonvoorzieningen voor oudere migranten. Duidelijk is dat het meestal gaat om slimme combinaties van nieuwe woonvormen en daaraan gekoppelde functies als welzijnswerk, veiligheidszorg, participatie en informele zorg.

Meer projecten van en voor oudere migranten

Uit de inventarisatie blijkt dat er steeds meer projecten van en voor oudere migranten komen. Zo zijn er Chinese woongroepen, zoals het Tai Wai Huis en Foe Ooi Leeuw in Amsterdam. Het Karmijn in Den Haag laat zien dat verschillende doelgroepen van verschillende afkomst met elkaar leven en gebruik maken van elkaars voorzieningen.

Diverse kijk op woonvoorzieningen

Acht heel verschillende specialisten geven hun mening over wat er nodig is voor het ontwikkelen en ondersteunen van attractieve woonmilieus voor allochtone ouderen. Lees de verschillende visies:

 • Keuzes bieden en niets forceren
  Hans Becker, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Stichting Humanitas
 • Aan de hand van concrete voorbeelden
  Emin Üstüner, adviseur diversiteit, Palet, Brabant
 • Woongroepen als bevestiging van integratie
  Vincent Smit, lector Grootstedelijke Ontwikkelingen aan De Haagse Hogeschool
 • Stem en kracht geven aan de vraag
  Kees Penninx, senior researcher / consultant bij het Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie (LESI), Universiteit Utrecht
 • Een terugkeer naar oude concepten
  Jeroen Singelenberg, programmaregisseur Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV)
 • Sociaal-economische achtergrond bepalend voor woonwensen
  Yvonne Witter, adviseur bij het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg
 • Onorthodoxe aanpak werkt
  Stef Spigt, projectdirecteur IJburg en huisvesting OsiraGroep Amsterdam
 • Woningverbetering niet altijd gewenst
  Nel Klaasse Bos, jarenlang werkzaam bij Combiwel in Amsterdam. Inmiddels is zelfstandig adviseur. 

Meer informatie over oudere migranten 

 • ActiZ brengt goede voorbeelden in kaart
  ActiZ heeft in de periode 2006-2008 met het project ‘Op weg naar een interculturele ouderenzorg’ het thema interculturalisatie bij zorgorganisaties op de agenda gezet. Vanaf 2009 wordt dit thema middels het programma ‘ActiZ geeft kleur aan de zorg’ gecontinueerd. Eén van de activiteiten is het uitbrengen van een boek over interculturele ouderenzorg met essays, columns en aansprekende voorbeeldprojecten. Het boek verschijnt in juni 2010 en wordt gepresenteerd op een congres.
 • NOOM-rapport kwetsbaarheid oudere migranten 
  In het rapport ‘Bagaimana – Hoe gaat het?’ heeft het NOOM (Netwerk van organisaties van oudere migranten) beschreven in welke opzichten het ouder worden anders verloopt dan bij autochtone ouderen. Oudere migranten hebben bijvoorbeeld op jongere leeftijd te maken met ouderdomsklachten. Bepaalde ziekten komen vaker voor en dementie is extra gecompliceerd als gevolg van het terugvallen op de moedertaal, zodat communicatie met verzorgenden moeilijk wordt.