Buurtcontactpersonen ondersteunen senioren – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

03-09-2008

De inzet van actieve buurtbewoners bij de ondersteuning van kwetsbare, eenzame senioren blijkt het belangrijkste middel in het succesvolle project ‘Buurtcontactpersonen’ van Cumulus Welzijn in Utrecht. Om de opgedane kennis en ervaring ook voor anderen toegankelijk te maken, is dit project door Stade Advies beschreven in de brochure ‘Zorg voor senioren, hoe eerder hoe beter’.

Signaleren

Het project is opgezet om kwetsbare, eenzame senioren in de Utrechtse wijken Binnenstad en Noordoost te bereiken, vroegtijdig punten van zorg te signaleren en een passend aanbod te verzorgen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Volgens Stade Advies kan het project Buurtcontactpersonen beschouwd worden als een ‘good practice in het realiseren van doelen die ook beoogd worden met de Wmo’. 

Eigen kracht en talent

Buurtbewoners onderhouden contact met senioren in de wijk en komen er op die manier achter waar zij behoefte aan hebben. Vanuit het project kunnen de buurtcontactpersonen vervolgens ondersteuning op maat regelen voor de ouderen. ‘Buurtcontactpersonen’ gaat dus uit van de eigen kracht en talenten van bewoners en draagt bij aan het zo lang mogelijk zelfstandig en thuis laten wonen van ouderen in de wijk.

Voortzetting

De brochure is gratis te downloaden op de website van Stade Advies. De provincie Utrecht heeft zowel het project als de totstandkoming van de brochure financieel mogelijk gemaakt. Het project Buurtcontactpersonen wordt voorgezet in de Utrechtse wijken Binnenstad en Noordoost.

Meer informatie