Samenwerken rond woongroepen – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

14-07-2008

Woningcorporatie Woonzorg Nederland en de Landelijke Vereniging Groepswonen van Ouderen hebben recentelijk een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor vier jaar.Zij willen gezamenlijk meer woongroepen van ouderen realiseren. Afgesproken is om

minimaal twee nieuwe bouwprojecten per jaar te starten.

Woonzorg Nederland gaat in eigen nieuwbouwprojecten en bestaande seniorencomplexen ruimte maken voor groepswoningen van ouderen. De LVGO zal initiatiefgroepen die met Woonzorg Nederland een woongroep willen realiseren adviseren en begeleiden. Verder zal Woonzorg Nederland het pakket persoonlijke dienstverlening, Voor Elkaar, ook aan de leden van de LVGO gaan aanbieden.

Lees meer op de sites van Woonzorg Nederland en de LVGO.

Bron: LVGO