Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Ondersteuning voor particulier wooninitiatief

0

  • Home » 
  • Klant in beeld – actueel » 
  • Ondersteuning voor particulier woonini..

24-11-2006

Particuliere wooninitiatieven winnen de laatste jaren aan populariteit en daarmee groeit ook de behoefte aan ondersteuning bij starters en bewoners van dit soort woonvormen. Twee organisaties zijn sinds kort gestart met het bieden van ondersteuning en advies via een eigen website: het Landelijk Steunpunt Wonen en het Ypsilon Expertisecentrum Wonen.

Landelijk Steunpunt Wonen

Het Landelijk Steunpunt Wonen richt zich op kinderen en jongeren met een beperking en hun ouders, die een eigen wooninitiatief op willen richten of al hebben opgestart. Via haar website en telefonisch ondersteunt het steunpunt bewoners, starters en andere betrokkenen met informatie en praktische adviezen. Daarnaast heeft het steunpunt als doel het particuliere wooninitiatief op de kaart te zetten. Op 11 november vond de eerste Landelijke Wooninitiatievendag plaats georganiseerd door het Landelijke Steunpunt Wonen. Een kleine tweehonderd belangstellenden wisselden kennis en ervaring uit.

Het Landelijk Steunpunt Wonen is een initiatief van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind en wordt gefaciliteerd door de BOSK (de vereniging van mensen met een motorische beperking en hun ouders).

Lees meer op de website van het Landelijk Steunpunt Wonen: www.woonzelf.nl.

Ypsilon Expertisecentrum Wonen

Ypsilon heeft, als grootste familieorganisatie in de geestelijke gezondheidszorg, geconstateerd dat de woonsituatie van psychiatrische patiënten ernstig te wensen over laat. Na de sluiting van de grote psychiatrische ziekenhuizen zijn veel patiënten in slechte woonomstandigheden terecht gekomen. Daarom hebben partners en ouders van psychiatrische patiënten en ex-patiënten zelf het initiatief genomen voor kleinschalige woonprojecten.

Met het expertisecentrum, wil Ypsilon de groeiende groep familieleden ondersteunen die zelf een wooninitiatief willen starten of willen weten wat er op dit gebied al is. Het centrum bundelt alle initiatieven, ideeën, deskundigheid, huisvestingseisen, ervaringen en projecten die op dit vlak bekend zijn. Belangstellenden kunnen nu alleen nog de beschikbare informatie raadplegen, maar Ypsilon streeft ernaar initiatiefnemers in de toekomst ook actief bij te staan, aldus Bert Stavenuiter van Ypsilon. Daarover wordt overlegd met organisaties die met vergelijkbare projecten bezig zijn, zoals het Landelijk Steunpunt Wonen.

Lees meer op de website van het Expertisecentrum Wonen: www.ypsilon.org/wonen.

Meer uitwisseling en ondersteuning

Er bestaan meer platforms voor en door klanten om ervaringen en kennis uit te wisselen op het gebied van particuliere initiatieven. Elders op deze site vindt u hiervan een overzicht. Lees meer.