Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Prijsvraag Zilveren Woonladder verlengd

0

  • Home » 
  • Klant in beeld – actueel » 
  • Prijsvraag Zilveren Woonladder verleng..

25-09-2006

De indieningstermijn voor de prijsvraag De Zilveren Woonladder is verlengd tot vrijdag 6 oktober 2006. De ministeries van VROM en VWS geven potentiële indieners twee weken extra om met een goed onderbouwd voorstel te komen.

De prijsvraag is bedoeld om vernieuwende initiatieven te stimuleren op het gebied van passende huisvesting voor groepen als ex-gedetineerden, verslaafden, ‘risicojongeren’ en mensen die wegens overlast of schulden uit hun huis zijn gezet. Naast huisvesting is ook adequate zorg en begeleiding van cliënten noodzakelijk.

Voor 2006 is het thema: hoe realiseer je draagvlak bij omwonenden? Er zullen tien projecten genomineerd worden. De uiteindelijke winnaar ontvangt een symbolisch aandenken en een geldprijs van € 10.000, te besteden aan het ingediende project of een verwant initiatief.

De prijsuitreiking vindt plaats tijden het slotcongres van het project Geef opvang de ruimte op 14 december 2006.

Lees meer over de prijsvraag op de site van SEV Realisatie.

Lees meer over initiatieven voor huisvesting van dak- en thuislozen.