Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Onderzoek naar Wmo-doelgroep

0

  • Home » 
  • Klant in beeld – actueel » 
  • Onderzoek naar Wmo-doelgroep

15-08-2006

SGBO heeft in opdracht van de VNG onderzoek verricht naar de aard en omvang van de Wmo-doelgroep. Het rapport geeft inzicht in de landelijke omvang van de Wmo-doelgroepen van prestatieveld 5 en 6. In het onderzoeksverslag wordt ingegaan op aantallen, eigenschappen en trends van deze doelgroepen.

Onderzoeksvragen

De onderzoekers van het onderzoeksbureau SGBO hebben een antwoord gezocht op de volgende onderzoeksvragen:

  • Wat zijn de verschillende doelgroepen van de Wmo?
  • Wat is de omvang van de verschillende doelgroepen van de Wmo?
  • Van welke Wmo-voorzieningen maken deze doelgroepen gebruik?
  • Hoe ontwikkelen de doelgroepen van de Wmo zich in de toekomst?
  • Hoe ontwikkelt het gebruik van voorzieningen zich in de toekomst?

Prestatievelden 5 en 6

De Wmo kent negen prestatievelden. Het onderzoek richt zich op de velden 5 en 6. Prestatieveld 5 richt zich op het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem. Prestatieveld 6 luidt: het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer. Lees meer over de prestatievelden.

Wmo-doelgroep groeit naar 2,5 miljoen mensen

De onderzoekers concluderen dat de Wmo-doelgroep de komende jaren in aantal zal toenemen. De vergrijzing is de voornaamste oorzaak voor deze toename. De groep mensen met beperkingen waar prestatievelden 5 en 6 van de Wmo zich op richten, bestaat momenteel uit 3,5 miljoen mensen. Hierbinnen is de groep mensen met psychosociale problemen de omvangrijkste groep. Het voorzieningengebruik van deze groep is echter laag, waarschijnlijk doordat sommige psychosociale problemen relatief kort duren. Daarom kunnen in totaal 2,1 miljoen mensen tot de huidige Wmo-doelgroep voor prestatievelden 5 en 6 gerekend worden. In 2020 zal aantal gegroeid zijn tot 2,5 miljoen mensen.

Toename vraag Wmo-voorzieningen

De vraag naar Wmo-voorzieningen zal stijgen, met name voor mensen met lichamelijke beperkingen. Voor de hulp bij het huishouden, woonvoorzieningen, rolstoelen en vervoer schatten de onderzoekers een toename van 20%. Uit het rapport komt naar voren dat er weinig bekend is over voorzieningen voor mensen met chronische psychische en psychosociale problemen. Verder kunnen de onderzoekers niet voorspellen hoe de Wmo zelf de vraag naar voorzieningen zal beïnvloeden.

U kunt het rapport downloaden via de site van de VNG.

Lees meer over de Wmo op deze site.