Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Woonzorginitiatieven van ouderen gezocht

0

  • Home » 
  • Klant in beeld – actueel » 
  • Woonzorginitiatieven van ouderen gezoc..

27-07-2006

De ouderenbonden ANBO, PCOB en Unie KBO zijn samen met LOC (Landelijke Organisatie Cliëntenraden) en LOREP (Landelijke Organisatie van Regionale Patiënten Consumentenorganisaties) op zoek naar creatieve woonzorginitiatieven van ouderen. Daarom reiken zij in 2006, in samenwerking met de ministeries van VWS en VROM, opnieuw de VPR-Stimuleringsprijs uit.

Beste initiatief wint geldprijs

De VPR-Stimuleringsprijs is een landelijke impuls voor ouderen om originele en vernieuwende initiatieven op het gebied van wonen, zorg en welzijn te presenteren. De eerste prijs is een bedrag van € 15.000,- voor het beste woonzorginitiatief. Daarnaast zijn er twee aanmoedigingsprijzen van €1.000,- voor inspirerende projecten. Vorig jaar is deze prijs voor het eerst uitgereikt.

Belangrijkste criteria voor deelname

  • initiatief van (groepen) ouderen zelf of van familie
  • inspelen op de (toekomstige) zorgvraag van bewoners (65+)
  • minimaal vijf levensloopbestendige wooneenheden
  • resultaat een daadwerkelijk gebouw
  • project is geïntegreerd in de lokale samenleving/dorp/wijk

Meer informatie over deelname

Deelnemers kunnen tot 15 oktober 2006 projecten indienen bij de PCOB. De prijsuitreiking vindt plaats in december 2006. Voor informatie over deelname en de achtergrond kunt u mailen naar: [email protected] Meer informatie kunt u vinden op de websites van de deelnemende organisaties: ANBO, PCOB, Unie KBO, LOC en LOREP.