Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Ed Nolte

0

  • Home » 
  • Over het kenniscentrum » 
  • Ed Nolte

Namens Aedes is Ed Nolte (1950) sinds 2003 verbonden aan het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, vanaf 1 juli 2005 als adjunct-manager. Zijn aandachtsgebieden bij het Kenniscentrum zijn: trends, bouw- en transformatieopgave en levensloopbestendige woningen.

Na de mulo en avond-atheneum en archieffuncties bij de Volkskrant en de KLM studeerde Ed politicologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij studeerde af met als bijvak luchtvaartrecht (Universiteit Utrecht). Door zijn stage bij de Amsterdamse Beheersstichting Patrimonium kwam hij in contact met de sociale volkshuisvesting. In 1980 werd hij beleidsmedewerker bij de Nationale Woningraad, een van de rechtsvoorgangers van Aedes vereniging van woningcorporaties. Daar hield hij zich vooral bezig met de huisvesting van bijzondere aandachtsgroepen. Ed Nolte was secretaris van de stuurgroep die het grootschalige experiment Aanpasbaar bouwen (1984-1991) begeleidde. Hij werd mede-auteur van de eerste drukken van het Handboek voor Toegankelijkheid en werkte samen met de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting aan het Handboek Opplussen voor het verbeteren van bestaande woningen voor ouderen en mensen met een handicap.

drs. E.A.H. (Ed) Nolte
E-mail: [email protected]
Telefoon: 030 27 39 771