Onderzoek naar sluiting verzorgingshuizen

0

Het Parlement wilde de sociale hervorming aanpassen aan de reeds bestaande gezondheidshervorming, en niet alleen in dit opzicht.

Dit laatste heeft een universalistisch karakter.

Voor dit nieuwe interventiecriterium heeft de Zancan-stichting in dit verband de term “selectieve universalistische welvaart” bedacht, om deze te contrasteren met die van “resterende welvaart”.

Die de markt toevertrouwt met de oplossing van sociale problemen en de diensten die worden gepromoot door de onderwerpen van de particuliere sociale geaccrediteerde door openbare instanties de interventies ten gunste van wat uitgesloten is van de markt en “achterblijven” in de samenleving;

In deze opvatting zou vrijwilligerswerk in de strikte zin, zoals Luciano Tavazza zei, de rol hebben van “brancarddrager” van de geschiedenis, door de gewonden te helpen op het slagveld van vrije concurrentie.

De programmering

De programmering, uitdrukkelijk vermeld in art. 3, is het principe dat door de hele wettekst loopt. Het is al jaren aanwezig in de verschillende regionale wetten voor de reorganisatie van de sociale diensten en de tekst van de wet heeft het tot een van de hoekstenen ervan gemaakt.

De programmering verloopt via opeenvolgende institutionele en territoriale niveaus. De Staat stelt in het Nationaal Sociaal Plan de minimale kwantitatieve en kwalitatieve niveaus van sociale uitkeringen en diensten vast; de regio’s in het regionaal sociaal plan bepalen de hoeveelheid middelen die geschikt zijn om het niveau van sociale interventies te garanderen;

  • voor de gecoördineerde uitvoering van alle sociale, gezondheids-, educatieve interventies, actief arbeidsbeleid, enz.,
  • maken de gemeenten gebruik van alle onderhandelingsmiddelen die de implementatie van netwerkdiensten tussen verschillende kleine gemeenten en tussen hen en
  • derdesectoronderwerpen bevorderen; onder deze middelen is het gebiedsplan bevoorrecht, dat is goedgekeurd of via programma-overeenkomsten, volgens art. 27 L. 142/90 of via “institutionele programma-overeenkomsten”, volgens art.

2 paragraaf 203, lett. “b” van wet nr. 662/96 die, in tegenstelling tot de eerste, ook door particulieren kan worden ondertekend, zoals uitdrukkelijk vermeld in artikel 3, lid 3 van de hervormingswet.

Daarom wordt planning niet alleen uitgevoerd

Met betrekking tot de territoriale niveaus, maar ook met betrekking tot de onderwerpen van de “private sociale”, volgens een interinstitutionele dialoog waarin de rol van laatstgenoemde op twee manieren wordt erkend, zowel als onderwerpen die autonome voorstellen doen , en als onderwerpen aan wie lokale overheden de uitvoering van interventies toevertrouwen.

Natuurlijk wordt de institutionele verantwoordelijkheid voor de definitieve planningsbeslissingen toegeschreven aan openbare entiteiten vanwege hun rol bij de bescherming van alle gebruikers van de diensten.

daarom-wordt-planning-niet-alleen-uitgevoerdHet geeft de verplichting aan van openbare entiteiten om te zorgen voor naleving van de beginselen van transparantie, kosteneffectiviteit, coördinatie van de verschillende diensten in een unitaire en geïntegreerde vorm volgens specifieke projecten om de resultaten te verifiëren volgens criteria van efficiëntie, effectiviteit en kwaliteit.

De planning betreft niet alleen de interventies, maar ook de middelen die beschikbaar zijn op de verschillende territoriale niveaus en door de verschillende publieke en private subjecten.

De thema’s die verantwoordelijk zijn voor de activering van de interventies en geïntegreerde sociale diensten zijn de individuele en geassocieerde gemeenten, die gebruik maken van hun eigen middelen van die toegewezen door de Gewesten, waaronder financiële overdrachten die door de Staat worden beheerd via het nationaal sociaal fonds, specifiek opgericht . De gewesten moeten ook een gewestelijk sociaal fonds oprichten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in