Kabinet presenteert plannen langer zelfstandig wonen

0

Het verklaarde doel van dit werk is om georganiseerd vrijwilligerswerk en onderwerpen uit de derde sector een eenvoudige lezing te bieden van een zeer complexe wet zoals Wet nr.

328/00, die politiek de “Signorino-Turco-wet” wordt genoemd, respectievelijk naar de naam van de presentator van de basistekst voor discussie in de Kamer, vervolgens geïntegreerd en vervangen door de tekst gepresenteerd door de toenmalige minister van Sociale Zaken Livia Turco .

Een dergelijke gearticuleerde wet leent zich voor talrijke lezingen

Van de technisch-juridische, die voor mij natuurlijker zou zijn, tot de sociologische die de organisatorische en structurele schema’s ervan benadrukt; van de historisch-reconstructieve die de normatieve precedenten van de instituten die de wet hebben gepasseerd probeert te identificeren tot de vergelijkende die overeenkomsten en verschillen probeert te vatten met betrekking tot andere welzijnssystemen.

Op deze pagina’s wilden we een veel bescheidener operatie doen; we vermeden een poging tot een systematische reconstructie van de tekst en we gaven er de voorkeur aan commentaar te geven door groepen artikelen, volgens de structurele volgorde die door dezelfde wetgever werd gegeven in de onderverdeling in hoofdstukken.

De benadering van de tekst is daarom vergelijkbaar met wat juristen zouden definiëren met de term “exegetisch”.    

Gezien de niet-technische aard van het werk, behandelden deze pagina’s ook de uitvoeringshandelingen van de hervormingswet die nog niet zijn gepubliceerd maar die al bij de Rekenkamer liggen voor de goedkeuring van de registratie en waarvan de tekst dus als definitief kan worden beschouwd.

  • Om de inhoud van afzonderlijke normen of groepen daarvan begrijpelijker te maken, hebben we ons soms gericht op andere normen die direct of indirect in de tekst worden genoemd.
  • Dit geeft de wet een bredere visie dan direct uit de goedgekeurde tekst blijkt, maar laat vooral voor de niet-technische lezer toe om de inhoud van de individuele regelgeving op een meer begrijpelijke manier op een operationeel niveau te plaatsen.

En dat van de operaties was de rode draad van het werk; sociale operaties van onderwerpen uit de derde sector die hierin, net als in andere wetten, de prikkels zouden moeten vinden voor hun interventies in de planning, het beheer en de verificatie van diensten aan de persoon, met name innovatieve en sterke relationele inhoud.

Om deze redenen werd, in navolging van de leer van

Luciano Tavazza die vrijwilligers uitnodigde om groot te denken en klein te werken, besloten om elk hoofdstuk af te sluiten met een korte samenvatting, bijna met “sleutelwoorden” van de inhoud.

Met verwijzing naar de afzonderlijke punten van deze samenvatting, worden enkele mogelijke interventieacties door onderwerpen uit de derde sector voorgesteld, met het oog op de bescherming van de rechten van individuen, gebruikers van de diensten.

om-deze-redenen-werd-in-navolging-van-de-leer-vanDeze voorstellen hebben absoluut niet de veronderstelling het hele scala van mogelijke interventies uit te putten; ze willen gewoon een stimulans zijn om de verbeeldingskracht te stimuleren, vooral van de vrijwilligerssector, die al rijk is aan het planningsveld, maar kan vinden in de juridische normen, een ondersteuning voor de ontplooiing en concrete realisatie ervan.  

De snede die aan de inhoud van het werk is gegeven, is geïnspireerd op de lange culturele uitwerking op dit gebied door de M.O.Vi, door de F.I.V.O.L. en door de E.

Zancan Foundation 

Gehoopt wordt dat dit werk zal kunnen bijdragen tot een beter begrip van de tekst van Wet nr. 328/00, die in de tekst kortheidshalve de “hervormingswet” zal worden genoemd en dus de concrete afdaling ervan in de dagelijkse praktijk van het leven van de burger.Ik dank iedereen die me heeft geholpen interpretatiefouten in deze opmerking te vermijden en het begrijpelijker te maken.

Ik hoop daarom dat aan het einde van het lezen van het boek de volgende zin niet aan mij gericht zal zijn, die door sommige tijdgenoten aan sommige middeleeuwse glossators werd gericht: “Een duidelijke tekst maakt geen obscure glans”.[1]

  • Zie met name het seminar over de uitvoering van wet nr. 328/2000 van de Zancan Foundation in Malosco (Tn) van 8 tot 11 juli 2001.
  • DE ALGEMENE PRINCIPES VAN HET GENTEGREERDE SYSTEEM(Artikelen 1 – 5)1 De universaliteit van de ontvangers 2 Programmeren:
  • 3 De inbaarheid van het recht op een uitkering 3.1 Het recht op informatie voor toegang tot diensten 4 Sociale en gezondheidsintegratie

 4.1 Observaties 4 Subsidiariteit       

5.1. Administratieve decentralisatie  5.2. Horizontale subsidiariteit en pluralisme    5.2.1.Verschil tussen vrijwilligerswerk en sociale coöperaties  5.2.2.Verschillen tussen vrijwilligerswerk en verenigingen van   sociale promotie 5.2.3. Andere onderwerpen die betrokken zijn bij het geïntegreerde systeem  5.2.4 Onderwerpen niet opgenomen in de derde sector 6. Relaties tussen lokale autoriteiten en onderwerpen uit de derde sector 7. Het Agentschap voor Onlus 8.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in