Varianten van zorghotels – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Er zijn zorghotels voor verschillende doelgroepen en op verschillende locaties.

Binnen de zorghotels voor een brede doelgroep zien we de volgende varianten:

  • Zorghotels binnen de muren van een ziekenhuis.
  • Zorghotels binnen de muren van een (AWBZ-)zorginstelling.
  • Zorghotels op een zelfstandige locatie.

Variatie in doelgroep

Daarnaast zijn er zorghotels voor specifieke doelgroepen, zoals:

  • Kraamhotels.
  • Logeerhuizen voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke beperking.
  • Zorghotels voor mensen met (voorheen) psychische/psychiatrische problematiek.

gepubliceerd: 29-06-2009