Welzijn en Zorg op Afstand: ICT-mogelijkheden op een rij – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

De meeste mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en actief deelnemen aan de gemeenschap. Gemeenten, (thuis)-zorgorganisaties, woningcorporaties en buurtgemeenschappen zetten steeds vaker ICT-oplossingen in om mensen in dat streven te ondersteunen. Wie de keuze uit alle beschikbare ICT-toepassingen wil vereenvoudigen, kan vanaf nu gebruik maken van een gratis whitepaper, ontwikkeld door ActiZ, Vilans, Novay en Nictiz.

Voor welzijn en zorg op afstand is een breed scala aan ICT-oplossingen voorhanden. Veel zorgorganisaties en andere betrokkenen vinden het lastig om te bepalen hoe men ICT-oplossingen in wil zetten en wat men er eigenlijk van verwacht. Want hoe stel je met elkaar vast wat je met een ICT-oplossing wilt bereiken? En hoe vergelijk je de mogelijkheden van de verschillende ICT-platformen die aangeboden worden? De whitepaper beschrijft een praktisch model dat helpt bij oriëntatie, productvergelijking, of besluitvorming rond de aanschaf van ICT-platformen bij Welzijn en Zorg op Afstand.

Meer informatie