Wegwijzer financiering eHealth – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Zorg voor Innoveren heeft een wegwijzer financiering e-health gelanceerd. Op de website krijgen organisaties informatie over financieringsmogelijkheden, wanneer e-health valt onder verzekerde zorg en wanneer zij voor een vergoeding in aanmerking komen.

‘Er is geen standaardmethode voor de bekostiging en financiering van e-health toepassingen’, zegt e-health adviseur Chris Flim, die de nieuwe website coördineert. ‘Vaak vind je de juiste oplossingen in de praktijk. Daarom nodigen wij iedereen uit om kennis en ervaring te delen.’

Meer mogelijk dan gedacht

Flim: ‘Financiering en bekostiging van zorg is complex. De wet- en regelgeving beschouwt e-health als een andere aanbiedingsvorm van gewone zorg. Dat betekent dat de regels voor e-health in essentie hetzelfde zijn als die van de reguliere zorg. Veel zorgvernieuwers zijn daarvan niet op de hoogte. En dan blijkt er soms veel meer mogelijk te zijn dan ze denken. Een voorbeeld: de NZa schrijft niet voor dat vervolgconsulten face-to-face moeten plaatsvinden. Ook e-consulten vallen dus binnen de bestaande bekostingingsstructuur en worden gewoon vergoed.’

Beleidsontwikkelingen e-health in beeld

Niet alles kan worden vergoed vanuit de overheid. Apps, persoonlijke gezondheidsdossiers en zelfmonitoringsystemen thuis zijn daarvan voorbeelden. ‘In de zorg worden vooral activiteiten van zorgverleners bekostigd. Dat geldt nog niet voor patiënten die zichzelf (deels) monitoren en door zorgverleners worden ondersteund. Daarom is het voor de ontwikkelaars van e-health toepassingen, die deze laatstgenoemde processen ondersteunen, lastig om een goed businessmodel te maken op basis van alleen overheidsbekostiging.’

Op termijn gaan deze regels volgens Flim veranderen. ‘De site biedt dan ook een overzicht van beleidsontwikkelingen die impact hebben op de inzet van e-health, zodat u voor uzelf als zorgvernieuwer een strategie kunt bepalen.’

Bron: Zorgvisie