Online dossier eHealth moet zorgvernieuwers ondersteunen – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Bij zorgvernieuwers bestaat vaak onduidelijkheid over de mogelijkheden om eHealth toepassingen te laten gebruiken door zorgprofessionals en patiënten, waardoor het doorlopen van procedures vaak langer duurt dan nodig. Om dit knelpunt te verhelpen, zijn het CVZ, de NZa, het ministerie van VWS en ZonMw een speciaal dossier eHealth gestart op het online informatiepunt www.zorgvoorinnoveren.nl. Met dit initiatief spelen zij in op de brief van demissionair minister Schippers aan de Tweede Kamer, waarin zij aangeeft sterk te willen inzetten op het stimuleren van eHealth: “Het kan helpen om de vrijheid en zelfredzaamheid van patiënten te versterken, oplossingen bieden voor het dreigend personeelstekort, de patiëntveiligheid en de zorg verbeteren en de kostenstijging beperken”.

Omdat zorgvernieuwing vraagt om een dynamisch proces, wordt het eHealth dossier steeds aangevuld met nieuwe informatie. Met behulp van veelgestelde vragen wordt inzicht gegeven in beleid en regelgeving van verschillende partijen uit het zorgveld met betrekking tot het gebruik van ICT en eHealth. Daarnaast biedt het dossier ruimte voor ervaringen en bevindingen van zorgvernieuwers. Op deze manier hoeft niet iedereen het wiel opnieuw uit te vinden. Dossier eHealth bevat ook informatie over het Convenant Gepast Gebruik. Hierin werken acht organisaties samen aan een betere benutting van beschikbare gelden in de gezondheidzorg. Het dossier eHealth is te raadplegen via www.zorgvoorinnoveren.nl/dossiers.

Helpdesk

Naast bovengenoemde informatievoorziening kunnen zorgvernieuwers specifieke vragen stellen aan de helpdesk van Zorg voor innoveren. De vragen worden uitgezet bij deskundigen van het CVZ, de NZa, het ministerie van VWS en ZonMw. Indien nodig wordt voor de beantwoording van de vragen gebruik gemaakt van contacten bij andere organisaties en instanties.

Meer informatie