Onbekommerd wonen in Breda – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Zelfstandig blijven wonen waar je je prettig voelt, ook als je wat ouder bent of een beperking hebt. Maar dan wel met de nodige voorzieningen in de buurt. Dat is in een notendop de doelstelling van het Bredase project ‘Geschikt Wonen voor Iedereen’. Het project GWI is, sinds de start in 1998, uitgegroeid tot een project van formaat. Wie meer wil weten over dit succesvolle project, kan de onlangs verschenen publicatie ‘Onbekommerd wonen in Breda’ gratis downloaden op de site van de Gemeente Breda.

Bij het project ‘Geschikt Wonen voor Iedereen’ maken de gemeente en maatschappelijke partners zich samen sterk voor een stad waarin wonen, welzijn en zorg goed geregeld en voor iedereen bereikbaar is. Dat gebeurt door te werken aan een toegankelijke woonomgeving, voldoende geschikte huisvesting, de aanwezigheid van basisvoorzieningen en de aanwezigheid van zorg- en welzijnsvoorzieningen.

Aanpak in vijftien gebieden

Breda is verdeeld in 15 GWI-gebieden. Deze gebieden zijn opgebouwd uit meerdere wijken en hebben een gemiddelde omvang van ongeveer 10.000 inwoners. De ambitie van GWI is om een netwerk van vijftien Centrale Zones (het hart van een GWI-wijk) te ontwikkelen waarin iedereen – oud of jong, met of zonder beperking – onbekommerd kan wonen. Dit betekent onder meer dat elke Centrale Zone zal beschikken over een zorgkruispunt, dat bijvoorbeeld gevestigd kan zijn in een verzorgingshuis of een multifunctioneel wijkcentrum. Verschillende organisaties – zoals een verzorgingshuis, de thuiszorg, het ouderenwerk of een corporatie – kunnen hier hun diensten op het gebied van zorg en welzijn aanbieden.

In de Centrale Zone zijn ook alle basisvoorzieningen zoals winkels, bank en of postkantoor en openbaar vervoer in voldoende mate aanwezig. Verder is voor de woonomgeving van de GWI-wijk het streven dat elke wijk gemarkeerde veilige en toegankelijk wandelroutes kent, maar ook bijvoorbeeld voldoende speel- en ontmoetingsplekken voor jong en oud. En voor wat betreft de kwaliteit van het wonen wordt in Breda nog steeds hard gewerkt aan het opplussen van woningen: het geschikt en toegankelijk maken van woningen voor iedereen met beperkingen, waaronder ouderen.

Woon morgen zonder zorgen

In Breda is er een groot tekort aan levensloopgeschikte woningen. Twee-derde van de woningen in Breda is particulier eigendom. Veel eigenaar-bewoners hebben behoefte om meer te weten over de mogelijkheden om hun woning levensloopgeschikt te maken. Het uitvoeringsprogramma ‘[email protected]’ biedt de mogelijkheid om eigenaar-bewoners hierbij te ondersteunen. Dit gebeurt als volgt: vrijwilligers – van bijvoorbeeld ouderenorganisaties en wijk/dorpsraden – volgen een korte cursus. Daarna organiseren zij workshops voor mensen uit hun buurt over de mogelijkheden van woningaanpassing, waarna eigenaar-bewoners zelf aan de slag kunnen om hun huis comfortabeler en toekomstbestendig te maken.

Meer informatie