Idealen in aanbouw, praktijkvoorbeeld Westelijke Tuinsteden, Amsterdam – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Hoe verloopt de ontwikkeling van zogeheten woonzorgzones in VINEX-wijken en bestaande wijken? De plannen van een aantal jaren geleden worden nu realiteit. Hoe staat het ermee en wat is er te leren uit de vorderingen op de diverse locaties? In opdracht van het Kenniscentrum heeft RIGO een verkenning uitgevoerd op acht locaties met ambitieuze plannen: vier VINEX-wijken en vier bestaande wijken.

Resultaat van deze verkenning is een kritische beschouwing over het concept woonzorgzone en de vaak moeizame weg van abstract concept naar concrete wijk in VINEX-wijken en in bestaande wijken. Daarnaast is er een achttal projectbeschrijvingen.

Meer informatie

gepubliceerd: 01-10-2005