Een uitnodigende leefomgeving voor ouderen – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Wat houdt het begrip uitnodigende leefomgeving in? Wat zijn de wensen van ouderen voor een geschikte woning? Wat vinden ouderen een uitnodigende leefomgeving, zowel in fysieke als in sociale zin? Deze vragen worden beantwoord in interviews en een literatuurverkenning in het kader van het Innovatieprogramma Welzijn Ouderen.

De verkenning bundelt de inzichten uit verschillende publicaties op dit gebied, waaronder het artikel ‘Woonomgeving bij woonservicezones’ van Els de Jong. Een literatuurlijst is opgenomen. 

In een tweede rapportage zijn tien interviews gebundeld met beroepskrachten bij welzijnsorganisaties. Centraal staat de vraag hoe en met wie zij in de praktijk werken aan een uitnodigende leefomgeving voor ouderen.

Meer informatie